Кафедра електронних приладів і автоматики

Характерною ознакою сучасності є необхідність у працівниках високого рівня кваліфікації здатних швидко реагувати на зміни у суспільному житті, потребах ринку та виробництва.

Так, на початку 2009 року у Конотопському інституті СумДУ було створено кафедру електронних приладів і автоматики під керівництвом к.ф.-м.н. Гричановської Т.М.

Кафедра веде підготовку інженерів електронної техніки для роботи на промислових підприємствах, у всіх сферах бізнесу та науково-дослідних установах, робота яких пов’язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками матеріалознавства, нано- і оптоелектроніки, телекомунікацій, сенсорної техніки, використання методів аналізу твердих тіл і плівкових матеріалів. Підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами навчання. Студенти отримують знання в галузях сучасної мікро- і наноелектроніки, програмування, проектування та розроблення електронних приладів, приладобудування, розроблення програмного забезпечення для інтелектуальних систем збирання, керування та відображення інформації розподілених мереж датчиків та електронних пристроїв.

Напрямки наукової роботи кафедри:

 • Фазовий склад та електрофізичні властивості плівкових систем (к.ф.-м.н. Гричановська Т.М., асистент Циганкова Л.А., аспірантка Холод Т.С.)
 • Вдосконалення засобів локалізації вибухів метану (к.т.н Лєпіхов О.І., к.ф.-м.н. Іващенко М.М.)
 • Автоматизація процесів (зав. лаб. Шолопутов В.Д.)
 • Енергозбереження (к.ф.-м.н. Бібік В.В., асистент Литвиненко Я.М.)
 • Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок халькогенідів кадмію та цинку і гетеропереходів на їх основі (к.ф.-м.н. Іващенко М.М.)

Студенти кафедри беруть участь у:

 • наукових конференціях та семінарах;
 • проведеннідослідженнь електрофізичних, магніторезистивних і механічних властивостей матеріалів мікро- і наноелектроніки;
 • у обговоренні результатів наукових відкриттів;
 • програмуванні сучасних систем збору даних для проведення експериментів з використанням високорівневих мов програмування.

image_1

image_2

epia

 

Галузь знань  0508 – Електроніка

Напрям підготовки   6.050802 – Електронні пристрої та системи

Спеціальність  

6.05080201 – Електронні прилади та пристрої,

 1. 05080202 – Електронні системи

Кваліфікація 3114 – Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій

Галузь знань  0403 – Системні науки і кібернетика

Напрям підготовки  6.040302 – Інформатика

Спеціальність  

6.04030201 – Інформатика

Кваліфікація 3121 – Технік-програміст

 

 СКЛАД КАФЕДРИ

Заняття на кафедрі проводять висококваліфіковані викладачі, серед яких:

 • 2 кандидати технічних наук;
 • 3 кандидати фізико-математичних наук.

 

Гричановська Тетяна Михайлівна — кандидат фізико-математичних наук, завідуюча кафедрою, старший викладач. Викладає дисципліни: «Фізика», «Технологія тонких плівок».

Автор близько 40 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 12 статей, опублікованих у фахових журналах, 7 статей, що індексуються наукометричною базою Scopus, та 3 навчальних посібників.

Напрям наукових досліджень – електрофізичні властивості нанокристалічних і високодисперсних плівкових систем на основі металів. Керування аспірантами.

image_3

E-mail: tat_gr@outlook.com

Scopus Author ID: 13608568500

 

Бібик Віталій Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор КІСумДУ. Викладає дисципліну: «Вакумна техніка».

Автор 30 наукових і навчально – методичних праць, у т.ч. 8 статей у вітчизняних журналах, 7 статей, що індексуються наукометричною базою Scopus, і навчальних посібниках.

Напрям наукових досліджень – формування структурно – фазового стану і електрофізичних властивостей металевих плівкових матеріалів в умовах взаємної дифузії атомів, енергозбереження. Керування аспірантами.

Бібик Віталій Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор КІСумДУ. Викладає дисципліну: «Вакумна техніка».

Автор 20 наукових і навчально – методичних праць, у т.ч. 7 статей у вітчизняних журналах і навчальних посібниках.

Напрям наукових досліджень – формування структурно – фазового стану і електрофізичних властивостей металевих плівкових матеріалів в умовах взаємної дифузії атомів, енергозбереження. Керування аспірантами.

 

image_4

E-mail: info@ki.sumdu.edu.ua

Scopus Author ID: 9232960000

 

Іващенко Максим Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, заступник декана з наукової роботи. Викладає дисципліни: «Нанотехнології в електроніці», «Теорія електронних та електричних кіл», «Основи наукових досліджень».

Автор більше 50 публікацій, серед яких 16 статей у фахових виданнях України та 9 статей, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science.

Є рецензентом (асоційованим редактором) наступних наукових журналів: «Materials Science in Semiconductor Processing» (Сполучене Королівство), «Solar Energy» (Сполучене Королівство), «Applied Physics A: Materials Science & Processing» (Німеччина).

Напрям наукових досліджень — матеріалознавство плівок напівпровідникових сполук з’єднань А2В6, придатних для приладового використання та у геліоенергетиці.

 

E-mail: m_ivashchenko@ukr.net

Scopus Author ID: 49961576300

ORCID: 0000-0002-4611-0956

Google Scholar

ResearchGate

Ukrainian Scientists Worldwide

Curriculum Vitae

ivash

 

Васильєв Володимир Іванович – кандидат технічних наук, старший викладач, автор 28 публікацій, має 5 авторських свідоцтв на винаходи. Викладає дисципліни: «Електронні системи», «Обчислювальна математика». Напрям наукових досліджень – моделювання та системи управління.

image_7

Литвиненко Ярина Миколаївна асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Пристрої цифрової електроніки», «Аналіз даних».

Автор більше 15 публікацій, серед яких 8 статей, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science.

Напрям наукових досліджень – магнітні та магнітнорезистивні властивості плівок феромагнітних сплавів.

litvin

Циганкова Любов Анатоліївна — аспірант кафедри. Викладає дисципліни: «Вакуумна та плазмова електроніка», «Енергетична електроніка».

Напрям наукових досліджень – фазовий склад, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі металів.

DSC_0017(1)

E-mail: yarina.litvinenko@gmail.com

Scopus Author ID: 49961576300

ORCID: 0000-0002-5607-8216

 

Циганкова Любов Анатоліївна — асистент кафедри. Викладає дисципліни: «Вакуумна та плазмова електроніка», «Енергетична електроніка».

Напрям наукових досліджень – фазовий склад, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі металів.

image_10

E-mail: chibyshevaliubov@gmail.com

 

Холод Тетяна Сергіївна — аспірантка кафедри. Викладає дисципліну: «Твердотільна електроніка».

Напрям наукових досліджень – Терморезистивні та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі магнітних(Fe, Ni) та благородних металів (Au, Ag)

E-mail: tetjanka-bunkovska@gmail.com

 

До технічного забезпечення кафедри входять:

 • лабораторія автоматизованих систем і сенсорної техніки;
 • лабораторія загальної фізики;
 • лабораторія оптоелектроніки;
 • лабораторія технологічних основ електроніки;
 • лабораторія матеріалів нано-електроніки.

 

Звіт кафедри

Публікації співробітників кафедри у виданнях, що індексуються БД Scopus за 2014-2015 рр.

perel 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Поділитися