Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін КІСумДУ була створена згідно наказу Сумського державного університету № 163-1 від 19 квітня 2005 року. Випускова кафедра за спеціальністю 131. “Прикладна механіка” (освітній рівень бакалавр).

Здійснюється підготовка сучасних машинобудівників, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера – технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності, викладачів вищих навчальних закладів. Випускники володіють знаннями з технології машинобудування механоскладального виробництва, економіки, іноземних мов, вміють ефективно застосовувати сучасні комп’ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.
Інженер-механік цієї спеціальності набуває вміння:
– розробляти й проектувати, у т.ч. з використанням ЕОМ технологічні процеси в машинобудуванні, виконувати проектування заготовок, структури маршрутних технологічних процесів, змісту технологічних операцій;
– проектувати автоматизоване виробництво, а саме технологічні процеси для гнучких автоматизованих виробництв та верстатів з ЧПК, з розробкою управляючих програм для обладнання з ЧПК автоматизованими засобами з використанням ЕОМ;
– розробляти і проектувати пристрої та металорізальні інструменти з застосуванням автоматизованих засобів проектування, виконувати модернізацію та проектування спеціального металорізального обладнання та нестандартних технологічних засобів;
– впроваджувати технологічні процеси у виробництво, з проектуванням та монтажем дільниці цеху, та визначенням економічних показників роботи дільниці.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Основна діяльність кафедри ФЗНД присвячена забезпеченню високого рівня знань та вмінь у майбутніх інженерів-механіків  для роботи на підприємствах машинобудівного комплексу, конструкторських бюро, наукових лабораторіях, приватних підприємствах тощо. З огляду на це, окрім викладання фундаментальних дисциплін (вища математика, фізика, хімія та ін.), особлива увага приділяється студентський науково-дослідній роботі, участі в наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та ін. Спільно з викладачами кафедри ФЗНД студенти займаються комп’ютерним моделюванням вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики (із застосуванням cучасних CAD-CAM-CAE систем); вивченням процесів, що протікають в теплових двигунах та енергетичних установках,  оцінкою якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства, експериментальним дослідженням електрофізичних властивостей металоплівкових матеріалів (навчаються працювати з вакуумними установками, електронними мікроскопами), тощо. На кафедрі працює студентський науковий гурток “Механік”, розроблено власну конструкцію 3D принтера та реалізовуються роботи з 3D друку.. Наукові здобутки студентів представлені у фінальних частинах Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямками: “Приладобудування”, “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”; “Двигуни та енергетичні установки”; “Електричні машини та апарати”. Слід відмітити, що виконані на кафедрі у 2013-2017 рр. студентські наукові роботи відзначені призовими місцями у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузях  “Цивільна оборона та пожежна безпека” та  “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення”.  Також співробітники кафедри вважають своїм приємним обов’язком проводити роботу по організації студентського дозвілля, приймати участь в творчому та спортивному житті навчального закладу.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Кафедру ФЗНД очолює к.ф.-м.н. Бурик Іван Петрович. Колектив кафедри — це висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Серед них такі досвідчені та визнані викладачі як к.т.н., доцент кафедри Динник О.Д., к.т.н., ст. викладач кафедри  Драч О.В., к.ф.-м.н, доцент Карпенко Ю.І., к.т.н., ст. викладач кафедри к.т.н. Грано Н.В., викладач кафедри Маслова О.В.. Пліч-о-пліч з ними працюють молоді, талановиті та перспективні викладачі Бібик М.В., Осадчий А.С., Приходько О.М., Охрименко С.В., Яшина Т.В. Слід відзначити постійну підтримку  досвідченого професорсько-викладацького складу кафедр партнерів СумДУ. Таке поєднання енергії молодості й досвіду дає можливість розвивати навчальну та науково-дослідну роботу кафедри.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Напрями науково-дослідної роботи кафедри у 2016-2019 рр.:

  • 0116U004164 “Автоматизація виробничих процесів та програмування мікроконтролерних систем”;
  • 0116U004167 “Удосконалення систем локалізації вибухів метану та вугільного пилу”;
  • 0116U004166 “Фазовий склад, електрофізичні властивості металевих та напівпровідникових плівкових структур, придатних для приладового використання”.

 

 

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

 

Презентація: Моделювання роботи та вдосконалення систем локалізації вибухів
Презентація:Датчики полум’я системи локалізації вибухів метану
Презентація: Розробка плівкових датчиків тиску для вибухозахисних систем
Презентація: Кваліметричне оцінювання якості

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Бурик Іван Петрович – завідувач кафедри ФЗНД, кандидат фізико-математичних наук, автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, 10 статей у базі Scopus. Напрям наукових досліджень – електронне приладобудування, електрофізичні властивості гетерогенних плівкових матеріалів на основі перехідних металів. Основні дисципліни, що викладає  “Комп’ютерні технології в машинобудуванні”, “Прикладна електроніка”..

 

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Драч О.В. – старший викладач,кандидат технічних наук.
1995-2005 – НАУ (мех. фак.) ; 2004-2011 – ДП “Антонов” (інженер – конструктор).
Коло наукових інтересів – моделювання вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики. Основні дисципліни, що викладає “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”, “Гідравліка, гідро- та пневмоприлади”. Керівник студентського гуртка «Механік».

1384766095_48

Динник О.Д. – к.т.н., з 2015р. – доцент кафедри, автор 7 публікацій.Тема наукової роботи – вдосконалення якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства. У 2014 році відбувся захист кандидатської дисертації за напрямом 05.01.02 “Стандартизація, сертифікація та методичне забезпечення”. Галузь наукової й педагогічної діяльності – інженерна та комп’ютерна графіка.

Грано Н.В._1

Грано Н.В. – з 2006 по 2013 працювала інженером в проектно-конструкторському відділі будівельної організації «Серго» м. Конотоп. Автор 16 наукових праць, із них: 8 – статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 2 статті – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 патент України на корисну модель.  У 2015 році відбувся захист кандидатської дисертації за напрямом 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».Коло наукових інтересів – використання місцевих матеріалів та відходів промислового виробництва у будівництві, теорії твердіння мінеральних в’яжучих з урахуванням електроповерхневих властивостей і явищ. З 2017 р. – старший викладач кафедри

1375084776_maslova

МАСЛОВА О.В. – викладач, автор 5 публікацій. Проводить  аналітичні дослідження щодо результатів проведення ЗНО та викладає на ліцензованих підготовчих курсах КІСумДУ. Галузь наукової й педагогічної  діяльності – математика.

1375084727_barabolikov_vm

БАРАБОЛІКОВ В.М. – викладач, автор 12 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика, програмування та інтернет-технології.

IMG_4168

КАРПЕНКО Ю.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, автор 32 публікацій. Тема наукової роботи – асимптотичне інтегрування лінійних систем диференціальних рівнянь з точками повороту. Галузь наукової  й  педагогічної  діяльності – комп’ютерні науки та програмування.

IMG_4213

ОСАДЧИЙ А.С. – викладач, автор 2 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика.

фото 4х6 Бибик М.В

БІБИК М.В. – викладач-сумісник, автор 2 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності -комп’ютерні науки та програмування. Викладає “Інформатика. Програмування та алгоритмічні мови”, “Інформаційні технології”, “Технології WEB у сучасному приладобудуванні”.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Охріменко С.В. викладач-сумісник
У 2009 році закінчив Сумський Державний Університет за спеціальністю «Інструментальне виробництво». У 2012 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Технологія машинобудування». Є співробітником лабораторії дослідження вибухів при Конотопському інституту СумДУ. Викладає “Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва”.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Приходько О.М., викладач-сумісник
У 2009 році закінчив Сумський Державний Університет за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація». У 2012 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Технологія машинобудування». Аспірант. Викладає дисципліну «Деталі машин».

Яшина Т.В. – аспірант, викладач кафедри.

Основні задачі  кафедри:

1.    Вирішальний фактор розвитку кафедри – забезпечення якості кадрового потенціалу! Тому, насамперед, створено умови для підготовки, наукової діяльності та захисту здобувачів наукових ступенів, отримання вчених звань.

2.    У контексті загальноуніверситетської стратегії розвитку науково-дослідної діяльності визначальними є такі її напрямки:

–     виконання наукових робіт на держбюджетній та госпдоговірній основі, в тому числі спільно з кафедрами-партнерами СумДУ;

–     здійснення пошуку нових перспективних напрямів наукових досліджень,  створення проблемних лабораторій;

–     підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, особливо за пріоритетними галузями.

3.    В рамках видавничої та інформаційної діяльності поширювати навчально-методичні матеріали в інформаційно-бібліотечній базі університету, мультимедійні та інтерактивні технології в навчальному процесі, в тому числі віртуальні лабораторні роботи та тренажери в системі дистанційного навчання Moodle 2.0.

4.    У відповідності до затверджених Положень наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених СумДУ, розвивається науковий потенціал молоді, зокрема шляхом залучення до організації конференцій, написання наукових публікацій, участі  у наукових грантах.

5.     В рамках міжнародної діяльності та академічної мобільності поширюються напрями співпраці, в тому числі за рахунок виконання грантових програм та публікацій у співавторстві із колегами із зарубіжних вузів та наукових установ.

6.    Займається активна позиція щодо позанавчальної роботи, насамперед участі у добровольчих громадських організаціях та пропаганди здорового способу життя та спорту.

Зосереджуються зусилля на профорієнтаційній роботі серед студентів технікумів та учнів, очолюються та консультуються конкурсні комісії МАН України у загальноосвітніх навчальних закладах, проводиться робота зі здібними, талановитими учнями (підготовка до участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах).

Поділитися