Зміна розкладу занять
для студентів ФДФН Конотопського інституту СумДУ
на 13 Червня , Четвер , чисельник
ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ
із навчальних дисциплін літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 н. р.
студентів денної форми навчання КІ СумДУ
Дата, час Викладач Група, дисципліни Ауд.
13.06.19, 10꞉00 Бібик М. В. ЕП,ЕІ-61. Технології WEB у сучасному приладобудуванні 258
14.06.19, 10꞉30 Циганенко О. В. Е-71. Економіка природокористування 109
14.06.19, 11꞉00 Самусь Г. І. Е-71.Е-71. Економіка і організ. інновац. д-сті. М-61. Основи теорії системного аналізу 109
14.06.19, 09꞉00 Грано Н. В. ЕП-71, ТМ-71. Основи охорони праці та БЖД 2
14.06.19, 12꞉00 Весперіс С. З. Е-71. Ціни та ціноутворення. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Економіка підприємництва Е-61. Економіка торгівлі . М-61. Логістика. 109
14.06.19, 12꞉00 Білоус І. В. Е-71. Фінанси Е-61. Основи обліку та оподаткування Е-61. Економіка торгівлі . М-61. Логістика. 114
14.06.19, 10꞉00 Власенко Д.О Ф-61. Підприємницька діяльність. 107
18.06.19, 09꞉00 Бурик І. П. ТМ-61. Комп᾽ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва 410
18.06.19, 09꞉00 Драч О. В. ТМ-61. Деталі машин (основи констр.) ТМ-71. Теорія механізмів і машин. Теоретичні основи теплотехніки. Деталі машин. 99
18.06.19, 10꞉00 Динник О. Д. ТМ-61. ВСТВ. Технолог. методи вир-ва заготовок деталей машин. ТМ-71. ВСТВ 402
18.06.19, 10꞉00 19.06.19, 10꞉00 Кабанова О.Є ТМс2-71. Фізичне виховання. Спорт.зал
18.06.19, 11꞉00 Кузьмін Д. В. Е-71, ЕП-71, ТМ-71. Право інтелектуальної власності 108
18.06.19, 09꞉30 Бібик В. В. ЕП-61, ЕІ-61. Датчики неелектричних величин. 247
18.06.19, 10꞉00 Васильєв В.І. ЕП,ЕІ-61 Пристрої аналогової електроніки 503
18.06.19, 10꞉30 Матвієнко М.П. ЕП,ЕІ-61 Цифрова схемотехніка та ПЦЕ 503
19.06.19, 10꞉00 Столярчук Ю.В ЕІс2-71. Комп'ютерне моделювання в електроніці. Прикладна теорія комп'ютерної електроніки. 504
19.06.19, 09꞉00 Охрименко С. В. ТМ-61. Обладнання і транспорт механообробних цехів. 233
19.06.19, 09꞉00 Яшина Т.В ТМ- 61. Ріжучі інструменти 234
19.06.19, 13꞉00 Гричановська Т.М. ЕП-61, ЕІ-61. Електронні процеси в тонких шарах 507
20.06.19, 09꞉00 Щербина О.В М-61. Контролінг . 114
20.06.19, 10꞉30 Гребеник Т.В М-61. Управління персоналом. 226
Доцент кафедри ФЗНД Н. В. Барбара

групапара-замінаауд

Заміна аудиторій
групапараауд

Деканат