Звітно-виборча конференція студентського активу КІ СумДУ