Аспірантура ТіУ

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру факультету технічних систем і енергоефективних технологій Сумського державного університету та аспірантуру Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології  Національного університету «Львівська політехніка»  за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».


Від кафедри над дисертаційними дослідженнями працюють Яшина Т.В. (
тема роботи: «Підвищення ефективності управління якістю продукції на основі автоматизації системи оцінювання машинобудівного виробництва», науковий керівник: д.т.н., зав. кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» СумДУ, проф. Залога В. О.) та Приходько О.М. (тема роботи: «Вдосконалення системи управління якістю машинобудівного підприємства на основі дослідження виробничих ресурсів»,
науковий консультант: д.т.н.,  проф. кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології» НУ «Львівська політехніка» проф. Байцар Р.І.).