Бази практик та працевлаштування ЕПІА

Конотопський інститут активно працює над питаннями працевлаштування студентів та випускників. На сьогодні, понад 15 підприємств, установ та організацій є не лише замовниками кадрів, які готуються у навчальному закладі, але і партнерами у підготовці фахівців та науково-технічному співробітництві. Запроваджена та розвивається система моніторингу працевлаштування та кар’єрного зростання випускників. Також здійснюються дослідження ринку праці для виявлення попиту на компетентності випускників. Студентам надається сприяння у працевлаштуванні на роботу з гнучким графіком роботи або на тимчасову роботу. Більшість випускових кафедр мають філії та клінічні бази на провідних підприємствах, в організаціях та установах. Практичний досвід підприємств враховується навчальним закладом при формуванні змісту освіти. На базі потужних підприємств області створені і працюють навчально-науково-виробничі комплекси. В рамках співпраці з підприємствами відкриті та працюють спільні навчальні та наукові лабораторії.

Викладачами кафедри встановлені тісні наукові зв’язки з науковцями різних вищих навчальних закладів та інститутів: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, проф. О.Ф. Луговський, доц. І.А. Гришко); Харківський національний університет радіоелектроніки; університет Соганг (м. Сеул, Півд. Корея, кафедра фізики, проф. Х. Чеонг ); університет Лотарингії (м. Нансі, Франція, Центр дослідження магнетизму Інституту Жана Ламура, асоц. проф. Т. Хаует).

На кафедрі виконувались науково-дослідницькі гранти, замовниками яких були: Міністерство освіти і науки України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «Червоний металіст» (м. Конотоп), МакНДІ, ТОВ «Сигнал» (м. Конотоп), тощо.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також шляхом стажувань за кордоном: університет ім. Й. Гуттенберга, (м. Майнц, Німеччина); університет Лотарингії (м. Нансі, Франція).

Викладачі приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях і публікують результати своїх наукових досліджень у міжнародних журналах.

Щорічно в Сумському державному університеті практикується проведення ярмарки вакансій, на яких присутні керівники обласних, міських та комерційних підприємств. Випускники спеціальності «Електронні пристрої та системи» отримують призначення на підприємства та наукові установи Сумської області. Основними замовниками фахівців є такі підприємства та установи: ДП «Авіакон» (м. Конотоп), Конотопська дирекція залізничних перевезень (м. Конотоп), ПАТ Конотопський ремонтно-механічний завод, “Конотопський механічний завод”, ”Мотордеталь”, (м. Конотоп),  ПАТ «Тракторзапчастина» (м. Ромни), Концерн «УкрРосМетал» (м. Суми),тощо.

Високий рівень знань випускників спеціальності «Електронні пристрої та системи» підтверджується і при складанні вступних іспитів до аспірантури.

Відгуки підприємств і установ свідчать про досить високий теоретичний рівень підготовки і наявність необхідних навичок, які дозволяють випускникам швидко адаптуватись до виконання завдань, котрі необхідно вирішувати в процесі професійної діяльності. Одержані відгуки систематизуються, узагальнюються, і на основі аналізу визначаються напрямки змін в системі підготовки фахівців. На засіданнях кафедри, не менше ніж два рази на рік, проводиться аналіз працевлаштування випускників, їх професійного зростання.

prakt