Бухгалтерія

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника бюджетної установи, а також положенням про бухгалтерську службу.
Основними завданнями бухгалтерії є: 1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Бухгалтерія
Склад бухгалтерії:

Стокоп Марина Юріївна – головний бухгалтер , кімната № 254, т.2-50-95
Авраменко Оксана Олександрівна – бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – платне навчання, підготовчі курси. кімн. № 250, т.2-50-95
Набока Ольга Олексіївна – бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – видача стипендії, заробітної плати. кімн. № 250, т.2-50-95
Савченко Оксана Василівна – бухгалтер І категорії, профіль роботи – нарахування стипендії, заробітної плати. кімн. № 253, т.2-50-95
Сдобнов Віктор Євгенович – бухгалтер, профіль роботи – рух матеріальних цінностей. кімн. № 255, т.2-50-95
Соловйова Тетяна Миколаївна – економіст, профіль роботи – платні послуги. кімн. № 248, т.2-50-95

Реквізити Конотопського інституту СумДУ для оплати за навчання

%d bloggers like this: