Рубрика: Матеріали

Наука – студентам та студенти – науці

Наука – студентам та студенти – науці

Сьогодення висуває нові вимоги до вищої освіти та наукової компетентності фахівця – людини, яка творчо мислить, свідомо орієнтується в інформаційному й науковому просторі, самостійно опановує світоглядні парадигми. Глибоке усвідомлення інноваційних явищ і вміння їх розв’язувати за допомогою неординарних та нетривіальних...

Бази практик та працевлаштування ЕПІА

Бази практик та працевлаштування ЕПІА

Конотопський інститут активно працює над питаннями працевлаштування студентів та випускників. На сьогодні, понад 15 підприємств, установ та організацій є не лише замовниками кадрів, які готуються у навчальному закладі, але і партнерами у підготовці фахівців та науково-технічному співробітництві. Запроваджена та розвивається...

Лабораторії ЕПІА

Лабораторії ЕПІА

До технічного забезпечення кафедри входять: лабораторія автоматизованих систем і сенсорної техніки; лабораторія загальної фізики; лабораторія оптоелектроніки; лабораторія технологічних основ електроніки; лабораторія матеріалів нано-електроніки.

Склад кафедри ЕПІА

Склад кафедри ЕПІА

Гричановська Тетяна Михайлівна — кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедрою. Викладає дисципліни: «Фізика», «Технологія тонких плівок». Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 12 статей, опублікованих у фахових журналах, 7 статей, що індексуються наукометричною базою Scopus, та 3 навчальних посібників. Напрям...

Напрямки наукових досліджень кафедри ЕПІА

Напрямки наукових досліджень кафедри ЕПІА

В Конотопському інституті Сумського державного університету здійснюється науково-дослідна роботаза певними напрямками і викладацький колектив прагне залучити до неї талановиту молодь. В процесі навчання студентами виконуються лабораторні, практичні, контрольні роботи, що містять елементи проблемного пошуку; типові завдання дослідницького характеру в період...

Лабораторії ТіУ

Лабораторії ТіУ

  Презентація: Моделювання роботи та вдосконалення систем локалізації вибухів Презентація:Датчики полум’я системи локалізації вибухів метану Презентація: Розробка плівкових датчиків тиску для вибухозахисних систем Презентація: Кваліметричне оцінювання якості

Напрями наукових досліджень кафедри ТіУ

Напрями наукових досліджень кафедри ТіУ

Науково-дослідна робота кафедри: «Підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження методів моделювання технологічних процесів обробки матеріалів» – вивчення та застосування інструментарію  комп’ютерного моделювання для підвищення ефективності технологічних процесів виготовлення деталей та складання машин шляхом вдосконалення методів обробки конструкційних матеріалів, технологічного устаткування та...