Cтудентський гуртожиток

Студентський гуртожиток Конотопського інституту СумДУ призначений для проживання іногородніх студентів, студентів заочного факультету та слухачів підготовчих курсів. Також передбачаються окремі приміщення, які використовуються як кімнати для тимчасового поселення батьків та родичів.

Cтудентський гуртожиток

У гуртожитку забезпечуються необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи студентів.
Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.
Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією закладу, погодженими із профспілковою організацією студентів КІ СумДУ.

Cтудентський гуртожиток

Розподіл місць у гуртожитку здійснюється спільним рішенням деканату та директора і погоджується зі студентським активом та профспілковою організацією студентів КІ СумДУ.
Підставою для поселення в гуртожиток є наказ по закладу, який вноситься керівником ВПР за підпорядкуванням і погоджується зі студентською радою гуртожитку, адміністрацією, комендантом та відділом позанавчальної роботи. Наказом передбачуються укладення спеціального договору з кожним студентом на період проживання у гуртожитку.
На підставі наказу про надання місця в гуртожитку відділ позанавчальної роботи закладу видає спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.
Окрім типового ордера, що видається студентам закладу можуть видаватись ордери з печаткою приймальної комісії абітурієнтам на час вступних іспитів та тимчасові ордери студентам заочного факультету, учасникам конференцій, олімпіад тощо.
Облік ордерів та мешканців у гуртожитку, оформлення необхідних документів, контроль прописки і виписки здійснюються призначеною для цього особою.
Вселення в студентський гуртожиток здійснюється комендантом гуртожитку або працівником, який його заступає, згідно наказу про поселення на підставі виданого ордеру та договору, який передбачає матеріальну відповідальність мешканців гуртожитку та їх згоду виконувати правила проживання у гуртожитку.
Особа, яка вселяється в гуртожиток, обов’язково ознайомлюється з “Положенням про гуртожиток”, “Правилами внутрішнього розпорядку”, правилами пожежної і техніки безпеки та проходить інструктажі.
Тим, хто поселяється в гуртожиток на навчальний рік, видається перепустка на право входу до гуртожитку встановленого зразка. Для поселених тимчасово перепусткою служить ордер-квитанція.
Тимчасове переселення мешканців із однієї кімнати в другу здійснюється за рішенням адміністрації гуртожитку, погодженим з керівником ВПР, при цьому без погіршення умов проживання і, як виняток, в особливих випадках.
Користування гуртожитком студентами, які знаходяться на канікулах, визначається за їх письмовою заявою при певних обставинах та з дозволу керівника ВПР.
До початку літніх канікул готується наказ про виселення з гуртожитку і наказ про поселення станом на новий навчальний рік. В даному наказі, відповідно до Положення про рейтинг на поселення у гуртожиток, передбачається декілька категорій студентів: ті, хто буде поселений обов’язково, і ті, хто рекомендований на поселення, при умові, що будуть вільні місця.
Виселення мешканців із гуртожитку проводиться наказом по навчальному закладу.
При відрахуванні з закладу, при його закінченні, при відмові (згідно рейтингу) у поселенні на наступний рік студенти зобов’язані залишити гуртожиток у тижневий термін від дня виходу відповідного наказу.
У випадках, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням адміністрації, студентського самоврядування і профкому студентів КІ СумДУ цей термін може бути продовженим.
Вартість місця проживання у гуртожитку щорічно до 15 серпня обраховується планово-фінансовим відділом у відповідності з нормативною базою і затверджується наказом по закладу.
Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості та проводиться, як правило, за півроку. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, за весь час проживання і період канікул.
Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців гуртожитку, оплачуються окремо.
Адміністрація та комендант роблять все можливе для комфортного життя студентів в гуртожитку. Гуртожиток КІ СумДУ утримується у відповідності з встановленими санітарними правилами. Він укомплектований меблями, обладнанням та іншим інвентарем згідно діючих “Типових норм обладнання гуртожитків меблями та іншим, інвентарем”, забезпечений інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території. Своєчасно проводиться його ремонт, ремонт інвентарю, обладнання, утримується в належному стані закріплена за гуртожитком територія та зелені насадження. Учбова кімната оснащена всім необхідним для підготовки студентів до занять, а телевізійна – для відпочину.
Адміністрація всіляко сприяє раді студентського гуртожитку у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців, постійно здійснює заходи по покращенню житлових і культурно-побутових, своєчасно вживати заходів по реалізації пропозицій мешканців, інформує їх про прийняті рішення.

Cтудентський гуртожиток

У гуртожитку забезпечений необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності зі встановленими нормами комфортності.
Штатні працівники гуртожитку КІ СумДУ несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.
Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: комендант гуртожитку, завідуюча камерою схову.
Комендант спільно з радою гуртожитку або при необхідності з адміністраторами, профком студентів розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

Cтудентський гуртожиток

Поточний ремонт гуртожитків здійснюється відповідними службою закладу і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою відносного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання кімнат.
Директор, адміністрація закладу несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

 

%d bloggers like this: