Розклад_екзаменацiйноi_сесii_на_6_семестр_гр._ЕПз-51к,ТМз-51к_16.06-21.06.2018р