Розклад_екзаменацiйноi_сесii_на_6_семестр_гр._Ез-51к,Мз-51к,_Фз-51к_16.06-21.06.2018р