Кафедра електронних приладів і автоматики

image_2Характерною ознакою сучасності є необхідність у працівниках високого рівня кваліфікації здатних швидко реагувати на зміни у суспільному житті, потребах ринку та виробництва.

Так, на початку 2009 року у Конотопському інституті СумДУ було створено кафедру електронних приладів і автоматики під керівництвом к.ф.-м.н. Гричановської Т.М.

Кафедра веде підготовку бакалаврів електроніки для роботи на промислових підприємствах, у всіх сферах бізнесу та науково-дослідних установах, робота яких пов’язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками матеріалознавства, нано- і оптоелектроніки, телекомунікацій, сенсорної техніки, використання методів аналізу твердих тіл і плівкових матеріалів. Підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами навчання. Студенти отримують знання в галузях сучасної мікро- і наноелектроніки, програмування, проектування та розроблення електронних приладів, приладобудування, розроблення програмного забезпечення для інтелектуальних систем збирання, керування та відображення інформації розподілених мереж датчиків та електронних пристроїв.

image_1Студенти кафедри беруть участь у:

  • наукових конференціях та семінарах;
  • проведеннідослідженнь електрофізичних, магніторезистивних і механічних властивостей матеріалів мікро- і наноелектроніки;
  • у обговоренні результатів наукових відкриттів;
  • програмуванні сучасних систем збору даних для проведення експериментів з використанням високорівневих мов програмування.

 

 

epia

Галузь знань  17 – Електроніка та телекомунікації

Спеціальність  

171 – Електроніка

Освітньо-професійна програма  Електронні інформаційні технології

Кваліфікація бакалавр електроніки

 

 

%d bloggers like this: