Конференція за результатами курсів підвищення кваліфікації викладачів

19 жовтня в Конотопському інституті СумДУ відбулась підсумкова онлайн- конференція за результатами проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації.  За програмою «З інноваційної педагогічної діяльності» на факультеті підвищення кваліфікації Сумського державного університету пройшли підготовку 13 педагогів із Конотопського інституту, Політехнічного та Індустріально-педагогічного технікумів. Випускні роботи з інноваційних технологій викладання дисциплін у ВНЗ в онлайн-режимі презентували Шуляк Марія Станіславівна (використання в навчальному процесі відкритих інтернет-ресурсів, методу віртуальних проектів та ін.), Білоус Інна Василівна (кейс-метод при викладанні дисципліни «Управління проектами»), Дахно Віта Андріївна (використання мобільних математичних середовищ у навчанні студентів технікуму) та ін. Комісія по захисту робіт базового ВНЗ позитивно оцінила методичні напрацювання викладачів Конотопського інституту та структурних підрозділів.