Конференція 2018

Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів Конотопського інституту СумДУ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної науково-методичної конференції викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту СумДУ, яка відбудеться 31 травня 2018 року в Конотопському інституті СумДУ.

До участі в роботі конференції запрошуються:

·       викладачі та студенти вищих навчальних закладів (у тому числі технікумів та коледжів);

·       учителі та учні шкіл, гімназій, училищ;

·       слухачі МАН;

·       науковці

Плануєтьсяробота секцій:

 1. Економіка та управління (підсекції: економіка, фінанси, управління).
 2. Культурологія, філологія.
 3. Краєзнавство і право.
 4. Математика, інформатика та захист інформації.
 5. Прикладні науки про природу
 6. Нанотехнології та електронні прилади.

7. Педагогіка, психологія та методика викладання.

За підсумками конференції будуть опубліковані тези доповідей у збірнику КІ СумДУ та розміщені в репозитарії СумДУ, що дозволить висвітлити актуальні наукові проблеми, популяризувати наукові розвідки, надасть можливість науковцям оприлюднити результати своїх досліджень.

 Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для супроводу доповідей буде використовуватись  комп’ютерна та мультимедійна техніка.

Можлива online-участь у конференції, реєстрація електронною поштою.

 

Участь у конференції

Для участі в конференції необхідно до 17 травня 2018 рокуподати (надіслати) до оргкомітету:

 1. Заявку. Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора.
 2. Тези для публікації в збірнику: один роздрукований екземпляр тексту, а також електронну версію на цифрових носіях або прикріпленим файлом до електронного листа на адресу оргкомітету. Назва файлу з тезами – прізвище першого автора. Один учасник може подати не більше двох тез за умови різноплановості та новизни тем.

Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез:

 1. Тези повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman (кегль 11) на аркуші формату А-5 із міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.
 2. Текстові файли подаються у форматі редактора MS Word.
 3. Оформлення тез: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); НАЗВА ТЕЗ; текстова частина; література.
 4. Структура текстової частини тез повинна містити такі елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виклад основного матеріалу; висновки. Обсяг – до 3-5 повних сторінок.
 5. Список використаної літератури (заголовок – «Література», вирівнювання по лівому краю, курсив) наводиться мовою оригіналу. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті. Послідовність джерел у списку повинна відповідати послідовності посилань у тексті. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 6. Автори несуть відповідальність за правильність наведеної інформації.
 7. Редакційна колегія залишає за собою право в разі необхідності повертати на доопрацювання подані матеріали, скорочувати тексти тез і вносити в них редакційні правки.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

41615, м. Конотоп, пр. Миру, 24., каб. 257.

 

ТЕЛЕФОНИ:

(05447) 2-50-95 (дод. 118); +380984302003– Іващенко Максим Миколайович,

(05447) 2-50-95 (дод. 109); +380982339938 – Барбара Наталія Вікторівна

Факс.: (05447) 2-51-71

e-mail: [email protected]