Прикладна механіка (Освітня програма «Технології машинобудування»)

im

Спеціальність: Технології машинобудування

Усі досягнення техніки, від задуму нових машин до їх найскорішого втілення у металі, акумулюються в єдиній науці – технології. Слово «технологія» походить від грецького «techne», що означає «мистецтво, майстерність, уміння», та «logos», що означає «наука». Кожний рукотворний об’єкт, який ми бачимо, чи то деталь або виріб з металу, побутовий пристрій або машина, є продуктом технології. Технологія – це шлях до свого матеріального втілення – готового виробу. Як правило цей шлях є тернистим та довгим. І кожен етап цього процесу є досить важливим і визначальним для якості та вартості виробу. Для розв’язання цих задач технологія спирається на досягнення різних галузей науки – від фундаментальної фізики та математики до економіки. Сучасна технологія машинобудування – галузь науки та техніки, яка займається теоретичними дослідженнями, проектуванням та вдосконаленням технологічних процесів виготовлення деталей машин, технологічного обладнання, оснащенням машинобудівних цехів та складанням виробів.

Випускники спеціальності здатні вирішувати широкий спектр інженерних та науково-дослідних задач: розробка та оптимізація технологічних процесів виготовлення (ремонту) деталей та складання машин із використанням імітаційного моделювання та інших сучасних наукових методів дослідження, розробка концептуального дизайну, твердотільних моделей, робочих креслень виробів, розрахунок виробів на міцність, надійність, розробка керуючих програм для сучасних технологічних систем, вирішення економічних питань, питань охорони праці, організації виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції. Випускники підготовлені для виконання виробничої, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності у зазначеній галузі, працюють на підприємствах машинобудівного комплексу, приватних підприємствах, органах державної адміністрації тощо.

Презентація

%d bloggers like this: