Напрям: Машинобудування

Спеціальність: Інструментальне виробництво

Фахівці спеціальності «Інструментальне виробництво» набувають знань та вмінь щодо конструювання, виготовлення та експлуатації будь-яких інструментів. Інженер-інструментальник може: проектувати, у т.ч. із використанням ЕОМ, та виготовляти найрізноманітніший інструмент для обробки різанням, тиском тощо; розробляти, у т.ч. із використанням ЕОМ, технологічні процеси виготовлення, складання та випробування інструментів та інструментального оснащення.

Спеціальність: Металорізальні верстати та системи

 

mv Процес створення виробів, від мініатюрних електронних пристроїв до космічних апаратів, не обходиться без механічної обробки, основним знаряддям якої є металорізальний верстат. Сучасні металорізальні верстати – це різноманітні та досконалі робочі машини (комплекси), які використовують механічні, електричні, електронні та гідравлічні системи для здійснення рухів робочих органів та управління циклом обробки, розв’язують складні технологічні задачі. Новітні верстатобудівні розробки в значній мірі визначають технологічні можливості та технічний рівень країни.

Фахівці зі спеціальності металорізальні верстати та системи набувають знань та вмінь з конструювання, технологічної підготовки, експлуатації та ремонту прогресивного верстатного обладнання та пристроїв. Інженер-механік може: розробляти й проектувати верстатне обладнання, автоматизовані комплекси машинобудівного виробництва, створювати технологічні системи сучасного дизайну у т.ч. із використанням систем автоматизованого проектування; виконувати програмування систем керування оброблювальними комплексами; розробляють технологічні процеси виготовлення, складання та випробування верстатного обладнання.

Фахівці спеціальності «Інструментальне виробництво» набувають знань та вмінь щодо конструювання, виготовлення та експлуатації будь-яких інструментів. Інженер-інструментальник може: проектувати, у т.ч. із використанням ЕОМ, та виготовляти найрізноманітніший інструмент для обробки різанням, тиском тощо; розробляти, у т.ч. із використанням ЕОМ, технологічні процеси виготовлення, складання та випробування інструментів та інструментального оснащення.