Менеджмент (Освітня програма «Менеджмент»)

menedgМенеджмент організацій – це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними), управління виробництвом, планування та організацію діяльності, управління персоналом, управління маркетинговою діяльністю, управління розробками та науковими дослідженнями, антикризове управління, управління інвестиціями, управління запасами, управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Основні напрями професійної діяльності: інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська, адміністративно-господарська. Спеціаліст з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Випускники успішно працюють: керівниками підприємств, установ та організацій; консультантами та радниками з управління; керівниками планово-економічних та комерційних відділів; керівниками відділів охорони праці, соціального розвитку; керівниками служб по роботі з персоналом; у сфері управління на ринках товарів та капіталу.

%d bloggers like this: