Наука – студентам та студенти – науці

Сьогодення висуває нові вимоги до вищої освіти та наукової компетентності фахівця – людини, яка творчо мислить, свідомо орієнтується в інформаційному й науковому просторі, самостійно опановує світоглядні парадигми. Глибоке усвідомлення інноваційних явищ і вміння їх розв’язувати за допомогою неординарних та нетривіальних методів неможливе без оволодіння науковим апаратом і логікою наукового процесу, уміння аналізувати й прогнозувати його подальший розвиток.

Конотопський інститут Сумського державного університету приділяє багато уваги залученню студентів до наукових досліджень. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення у студентів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей студентів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації.Провідні викладачі закладу керують науковою роботою студентів, готують їх до участі в наукових конференціях. Уже стало доброю традицією, що кожного року наші студенти отримують дипломи й грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) та виборюють призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із широкого спектру галузей знань і спеціальностей. Не став винятком і 2018/2019 навчальний рік.

Станом на сьогоднішній день у скарбничці нашого навчального закладу є вже дві перемоги у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Із напряму «Транспортні технології» фінал проходив 28 березня 2019 р. в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського на базі Навчально-наукового інституту механіки і транспорту (кафедра автомобілів і тракторів), студент групи Е-51к Бесідовський Анатолій Олександрович виступив із доповіддю на тему «Механізм державного стимулювання автотранспорту на основі альтернативних джерел палива» (науковий керівний – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і управління Власенко Дмитро Олександрович). Доповідь Анатолія Бесідовського викликала неабияку зацікавленість і отримала схвальні відгуки рецензентів, що й зумовило факт визнання наукового доробку та призвело до отримання диплома ІІІ ступеня.

28 березня 2019 р. з напряму «Фізика і астрономія» фінал конкурсу відбувався в Сумському державному університеті на базі факультету електроніки та інформаційних технологій (кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), де студент групи ЕП-61к Погуляйло Андрій Михайлович виступив із доповіддю на тему «Дослідження фотоелектричних перетворювачів за допомогою апаратно-програмних платформ Arduino» (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри  фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Бурик Іван Петрович). Як і в попередньому випадку, доповідь Андрія Погуляйла була позитивно оцінена рецензентами, що сприяло визначенню студента одним із переможців фіналу й отримання диплома ІІІ ступеня.

Окрім того, існує висока імовірність подальшого поповнення скарбнички наукових здобутків. Так, 23-24 квітня 2019 р. за напрямом «Авіоніка та авіаційний транспорт» у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на базі факультету систем управління літальних апаратів (кафедра систем управління літальними апаратами) відбудеться фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, на який після проходження конкурсного відбору та процедури рецензування запрошені студенти нашого інституту Герасько Костянтин Русланович та Грибанов Олег Віталійович (група ТМ-61к) із доповіддю на тему «Магнітогазодинамічний вплив на параметри течії у вхідному пристрої авіаційної силової установки з повітряним гвинтом» (науковий керівник – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Драч Ольга Володимирівна).

Отже, студентській громаді Конотопського інституту Сумського державного університету є чим пишатися!

 

Підготував

к.ф.-м.н., заступник директора

КІ СумДУ з наукової роботи                                              М.М. Іващенко