Наукові здобутки студенів

stud

Сьогодення висуває нові вимоги до вищої освіти та наукової компетентності фахівця-людини, яка творчо мислить, свідомо орієнтується в інформаційному та науковому просторі, самостійно опановуючи світоглядні парадигми.

Глибоке усвідомлення інноваційних явищ і вміння їх розв’язувати за допомогою неординарних методів неможливе без оволодіння науковим апаратом і логікою наукового процесу, уміння аналізувати й прогнозувати його подальший розвиток.

На сучасному етапі динамічного розвитку освіти є сенс так організувати науково-дослідний процес, щоби студенти осягнули усі сфери професійного становлення, що забезпечить формування дослідника, творчий розвиток особистості якого досягається використанням у навчальному процесі інноваційних форм організації діяльності, створенням наукових центрів, дослідницьких лабораторій.

Студентській громаді КІ СумДУ є чим пишатись. В 2013-2014 році студенти інституту приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, на який було направлено 18 робіт, у студентських предметних олімпіадах, у конференціях різного рівня. У підсумку отримали 3 призових місця за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Жуков Павло, Мазепа Олександр, Рєзнік Владислав), 2 відзнаки конкурсної комісії (Остапенко Олександр «за оригінальний підхід у вирішенні задач дослідження», Решетняк Ярослав «за новітні наукові погляди у галузі мистецтвознавства»), перемога у відкритому студентському науково-практичному семінарі «Хімія: наука і практика» (Мороз Віктор).

Із цього часу щорічно 15-20 робіт спрямовується на Всеукраїнський конкурс і інститут щороку має 2-3 призових місця.

Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення у студентів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей студентів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації.

У 2018 році 20 студентів денного відділення готові до захисту своїх наукових робіт на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.  Побажаємо їм наснаги, успіху і перемог!

%d bloggers like this: