Науково-практичний семінар з діловодства і стандартів

29 листопада 2012 р. на базі КІ СумДУ кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін було проведено науково-практичний семінар «СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ»
Метою науково-практичного семінару було приведення діловодства у закладах освіти міста у відповідність до вимог чинних нормативно-правових актів з діловодства і стандартів з керування документаційними процесами, встановлення в державних установах єдиного порядку документування управлінської діяльності, удосконалення організаційної роботи з документами та застосування сучасних засобів обробки інформації.
У програмі семінару були розглянуті наступні питання:
-Законодавче регулювання питань організації роботи з персональними даними в установі.
-Організація роботи зі службовими документами в закладах освіти.
-Мовно-стилістичний тренінг.

У проведенні науково-практичного семінару взяли участь провідні фахівці в галузі документознавства та інформаційної діяльності, викладачі КІ СумДУ.

Науково-практичний семінар з діловодства і стандартів