Деканат

Деканат забезпечує навчально-організаційну діяльність стаціонару

Контактна iнформацiя:
41600 м. Конотоп, проспект Миру, 26, Конотопський інститут Сумського державного унiверситету, корпус 2, поверх 4 (кiмнати 400, 401, 403); телефон: (05447) 2-25-06 (додаткові 109,110);
e-mail: n.barbara@ki.sumdu.edu.ua

федчун

Фахівець деканату Федчун Олена Іванівна (каб. 400) здійснює оперативне регулювання навчального процесу, складає розклади навчальних занять, атестаційних тижнів, заліково-екзаменаційних сесій, організовує заміну викладачів у разі їх відсутності, розробляє зміни в розкладі навчальних занять, доводить до відома викладачів та студентів необхідну інформацію, здійснює контроль за виконанням педагогічного навантаження,заповнює навчальні журнали та вносить зміни на підставі наказів про прийом, поновлення, переведення та відрахування студентів.

Фахівець деканату Яковець Валерія Валеріївна (каб. 403) здійснює оперативне регулювання навчального процесу, веде базу даних деканату, вносить необхідну інформацію до Єдиної державної бази «Освіта», готує відомості академічних груп на заліково-екзаменаційні сесії, систематизує й
оформляє необхідну інформацію для замовлення студентських квитків; здійснює підготовку до друку дипломів та додатків до них.


Фахівець Ковтун Аліна Сергіївна (каб. 403) розробляє зміни в розкладі занять, доводить до відома викладачів та студентів необхідну інформацію, здійснює оперативне регулювання навчального процесу, оформляє навчальні картки студентів, залікові книжки, готує матеріали для
організації навчального процесу студентів; веде журнал реєстрації занять, пропущених студентами з поважних причин.

%d bloggers like this: