Початок навчального року (оновлено)

Навчальний рік розпочнеться для студентів 1 курсу та випускників коледжів 15 вересня. Запрошуємо Вас особисто на 9 годину до навчального закладу в ауд.107. Студенти 2-4 курсів розпочнуть заняття за розкладом.

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КІ СумДУ

____________ Віталій БІБИК

« ____ »  _________ 2022 р.

 

 

ГРАФІК

проведення основних заходів по підготовці до початку 2022/2023 навчального року

 

Зміст заходу Час проведення Місце проведення Відповідальний
30 серпня, вівторок
1 Поселення студентів денної форми навчання 4 курсу в гуртожиток з 08.30 Адмін. корпус Комендант Медвідь Л.О.
31 серпня, середа
1 Нарада НПП 10.00 Ауд. 107 Директор

Бібик В.В.

2 Ліквідація академзаборгованості здобувачів вищої освіти (по 31.08 включно) з 09.00 Кафедри Завідувачі кафедр; Федчун О.І.
3 Серпнева нарада НПП 14.00

он-лайн

СумДУ Ректор

Карпуша В.Д.

1 вересня, четвер 
1 За розкладом початок занять 4 курс (під час І пари регламентувати безпеку навчального процесу та його організацію за змішаною системою) з 8.00 Он-лайн Викладачі
2 вересня, п’ятниця
1 Загальні збори Трудового колективу 14.00 Актова зала , в. Садова, 39 Директор

Бібик В.В.

8 вересня, четвер
1 Вчена рада СумДУ 14.00 СумДУ, акт. зала, корпус Г Ректор Карпуша В.Д.
14 вересня, середа
1 Нарада НПП 09.00 Ауд. 107 Бібик В. В.
2 Організаційні збори студентів, зарахованих в 2022 р. (І-ІІІ курс) 10.00 Ауд. 107, 102 Бібик В. В., куратори груп
3 Поселення студентів денної форми навчання 1-3 курси в гуртожиток з 8.30 Адмін. корпус Комендант Медвідь Л.О.
15 вересня, четвер
1 Вступна лекція для студентів денної форми навчання 1-3 курс.

1.      Організація освітнього процесу.

2.      Безпека освітнього процесу.

3.      Кодекс корпоративної культури СумДУ.

4.      Основи інформаційної культури.

5.      Медичне забезпечення.

6.      Студентське самоврядування.

7.      Організація позанавчальної роботи.

9.00  ауд.107 Куратори груп
2 Заняття за розкладом 9.00 У закріпл. аудиторіях Викладачі