Про інститут

Конотопському інституту Сумського державного університету – 20 років!

Конотопський інститут Сумського державного університету (КІСумДУ) створений 8 червня 2001 р. як структурний підрозділ СумДУ, до складу якого тоді увійшли Навчально-консультаційний пункт СумДУ у м. Конотоп і Конотопський політехнічний технікум.
Утвердженню інституту в освітньому просторі сприяли як потреба часу, коли всерйоз постала проблема підготовки кадрів вищої кваліфікації в місті, та ентузіазм і наполегливість ряду установ і організацій, керівництва міста створити саме такий навчальний заклад.
Із першого дня розбудову інституту очолив Бібик Віталій Володимирович: «Для співробітників і студентів, які пов’язали свою долю з інститутом, цей день є дійсно святковим, з нього починається відлік нашої нової історії».
За час свого існування інститут перетворився на сучасний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку за денною, заочною та дистанційною формами навчання, має у своєму складі три випускові кафедри, Центр заочної та дистанційної форм навчання, Політехнічний технікум КІ СумДУ, Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ.
В інституті працює злагоджений колектив, якій постійно поповнюється досвідченими кадрами. У числі науково-педагогічних працівників із науковими ступенями і вченими званнями 2доктори та 20 кандидатів наук. У вузі продовжується динамічне формування наукової складової. Сім викладачів закладу навчаються в аспірантурах академічних установ та інших ВНЗ. Науковці університету мають серйозні напрацювання в галузі безпеки шахтного виробництва та автоматики. Сьогодні вони працюють над впровадженням у серійне виробництво власних розробок, отриманням належного економічного ефекту.
В інституті здійснюється підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  із 5 спеціальностей за денною та за заочною формами навчання. Випускники мають можливість продовжити навчання в СумДУ для отримання диплома магістра. Працюють групи з підвищення кваліфікації, довузівської підготовки. Навчання здійснюється за навчальними планами СумДУ. Розроблені інтегровані навчальні плани, що дозволяє випускникам технікумів вступати одразу на ІІ або ІІІ курс інституту, залежно від обраної спеціальності. Прийом здійснюється на умовах бюджетного фінансування й на контрактній основі.
На сьогодні інститут забезпечує викладання 225 навчальних дисциплін, в тому числі 40 – за вибором. Діють наскрізні програми електронної, комп’ютерної, економічної підготовки; забезпечуються сучасні умови для належного оволодіння студентами іноземними мовами. До послуг студентів КІ СумДУ – 6 комп’ютерних класів, облаштовані навчальні аудиторії, бібліотечно-інформаційний комплекс, укомплектований найновішою літературою (біля 100 тисяч примірників), затишна читальна зала з доступом до світової мережі.
Науково-дослідницька діяльність студентів поза навчальним процесом передбачає участь у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих лабораторій, серед яких слід особливо виділити тематику лабораторії «Систем виявлення вибухів», «Оптоелектроніки», що займаються господарчо-договірними роботами як для рідного міста, так і для держави.
Для узагальнення та обміну науковим досвіду в інституті проводяться науково-методичні конференції, що вже стали традиційними. Інститут має повністю сформовану управлінську структуру з розвиненою системою студентського самоврядування та профспілкової роботи. У навчальному закладі створюються необхідні умови для відпочинку, спорту та організації дозвілля.
Цікавим і насиченим є студентське життя. Унікальність наших студентів у тому, що вони не тільки самостійно організують власне дозвілля, але й ведуть за собою молодь міста. За роки свого існування інститут подарував путівку в життя тисячам студентів. Випускники працюють в органах державної влади, іноземних представництвах, підприємницьких установах, юридичних фірмах тощо.
Сьогодні навчальний заклад розбудовується. Здійснюється ремонт і переобладнання навчальних аудиторії, поповнюються фонди бібліотеки не тільки друкованими, але й електронними виданнями, облаштовується територія інституту, спортивні майданчики, гуртожитки, їдальні.

Отже, КІ СумДУ має серйозні досягнення на шляху розбудови й утвердження в числі кращих навчальних закладів області.