Профспілка студентів

Первинна профспілкова організація студентів – це спосіб організації життя колективу. У Конотопському інституті СумДУ профспілка знаходиться в структурі Конотопської територіальної профспілкової організації залізничників транспортних будівельників Південно-Західної залізниці.

Це потужний, впливовий, дієвий механізм, який виконує поставлені завдання:

  • залучення студентів до діяльності колективу, студентської громади;
  • матеріальна допомога тим, хто цього потребує;
  • психологічна підтримка;
  • недоторканість, захист від втручання в особисте життя;
  • медична допомога, харчування, відпочинок, фізичний розвиток.

 

Голова Первинної профспілкової організації студентів КІ СумДУ


Симоненко Марина Геннадіївна, група ЕІ-81к (marinasavchenko0805@gmail.com)

 

Профспілковий комітет студентів КІ СумДУ:


Секретар Пахоленко Юлія, група П-81к

 

Профспілковий комітет:

Червонящий Ілля, група Мс2-81к

 

Павленко Сергій, група ЕІ-91к

 

Лебедко Дмитро, група ЕІ-81к

Кожен студент, який вчиться у вищому навчальному закладі, має право на захист ісвободу слова, дотримання прав. Для цього в вищих навчальних закладах створюються відповідні органи: профспілкові організації, молодіжні спілки тощо.
Первинна профспілкова організація студентів КІ СумДУ – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

1.    Що профспілка може дати студенту?
– Можливість захисту профспілкою прав та інтересів;
– можливість брати участь у реальному житті інституту;
– за необхідності отримувати матеріальну допомогу;
– одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо.

2.    Як стати членом профспілки?
– Членом профспілки може стати будь-який студент незалежно від форми навчання (бюджет або контракт), який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, регулярно сплачує профспілкові внески й не є членом іншої профспілки.

3.    Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків?
– Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки й складає: для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію, 1% від стипендії (внески сплачуються відповідно до заяви студента до бухгалтеріі закладу); для студентів контрактної форми навчання 1% від мінімальної стипендії (внески сплачуються готівкою наперед за поточний семестр);

4.    На що ідуть профспілкові внески?
– На статутну діяльність профкому студентів згідно зі Статутом профспілки. А саме – на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно-спортивних заходів тощо.

5.    Що буде, якщо студент не є членом профспілки?
– Членство в профспілковій організації виключно добровільне, тож студент не хоче бути членом профспілки, його ніхто примушувати не буде. Але студенти, які не є членами нашої Профспілки, втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом профспілки.

6.    Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?
– Ні.

7.    Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?
– Для отримання пільг члену профспілки необхідно звернутися до профорга своєї групи з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка на відпочинок тощо).

8.    Чи можуть студента виключити з профспілки?
– Так, можуть (за порушення вимог Статуту). Тобто не треба допускати дій, що наносять збитки Первинній профспілковій організації студентів КІСумДУ, перешкоджають досягненню мети й виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки (у тому числі, через несплату членських внесків без поважних причин протягом 3-х місяців).

9.    Чи впливає членство в профспілці на складання сесії?
– На складання сесії впливає знання навчальної дисциплини.

10. Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від профспілки? Якщо “так”, то які?
– Так, студенти контрактної форми навчання від профкому можуть одержувати матеріальну допомогу, деякі види путівок на лікування, оздоровлення та відпочинок.

11. Чи сплачуються профспілкові внески з оплати вартості за навчання?
– Ні.

12. Що потрібне для активної участі в діяльності профспілки (куди йти, з ким розмовляти)?
– Можна звернутися до профорга групи, безпосередньо до профкому студентів.

13. Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
– Так. Якщо студента відраховують через причини, не пов’язані з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку в інституті або Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках тощо). Наказ про відрахування має обов’язково узгоджуватися з профкомом студентів інститутуту.

14. Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку?
– Так. У випадку, коли студента виселяють із гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках або через інші обставини, не пов’язані з успішністю, профбюро або профком студентів обов᾿язково розгляне та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення чи ні.

15. Які права члена профспілки?
– Члени профспілки мають право:
1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.
2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
7) Обирати й бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом.
8) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

16. Які обов’язки члена профспілки?
– Члени профспілки зобов’язані:
1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
2) Регулярно сплачувати членські внески.
3) Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій.
4) Виконувати рішення профспілкових органів.
5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

17. Чи підконтрольний профком адміністрації закладу?
Ні. Відповідно до Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації інституту, університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні й не підконтрольні. Профком студентів на принципах соціального партнерства співпрацює з адміністрацією інституту з усіх питань, що стосуются умов навчання, проживання та побуту студентів.

18. Як профспілка може допомогти організувати дозвілля студентів?
Усе залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом проводяться різноманітні спортивні та культурно-масові заходи в інституті, якщо у студента є гарна ідея, профспілка допоможе в її реалізації.

19. Як функціонує профспілкова система?
У кожній групі інституту обирається профспілковий організатор групи (профгрупорг). Кожен рік команда профспілки студентів звітує про свою роботу за останній рік, а раз на два-три роки проводиться чергова звітно-виборча профспілкова конференція, на якій кожен може стати членом профспілки. Первинна профспілкова організація студентів КІ СумДУ відкрита для всіх.

%d bloggers like this: