Профспілка студентів

Профспілковий студентський комітет – це спосіб організації життя колективу. У Конотопському інституті СумДУ профспілка налічує понад тисячу студентів і знаходиться в структурі Конотопської територіальної профспілкової організації залізничників транспортних будівельників південно-західної залізниці.

Це потужний, впливовий, дієвий механізм, який вправно виконує поставлені завдання:

  • залучення студентів до діяльності колективу, студентської громади;
  • матеріальна допомога тим, хто цього потребує, психологічна підтримка;
  • недоторканість, захист від втручання в особисте життя;
  • медична допомога, харчування, відпочинок, фізичний розвиток.

 

Профспілкова організація студентів КІ СумДУ

Голова Профспілкової організації студентів КІ СумДУ

Бесідовський Анатолій Олександрович

 

Профспілковий комітет студентів КІ СумДУ:

 

Артюх І.С. ЕП-41

Артюх Ігор Сергійович, ЕП-41к (whatfakigor@gmail.com)

Кожен студент який вчиться у вищому навчальному закладі має право на захист та свободу слова. Для цього в вищих навчальних закладах створюються відповідні органи: профспілкові організації, молодіжні організації тощо.

Первинна профспілкова організація студентів КІСумДу – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.

Профспілка студентів

1. Чи є профспілкова організація студентів юридично зареєстрованою?
– Первинна профспілкова організація студентів КІСумДУ є неприбутковою юридичною особою і є незалежною організацією, має у власності відособлене майно, рахунки в банку, печатки, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.

2. Що конкретно профспілка може дати студенту (яку ВИГОДУ студент отримає)?
– Можливість захисту профспілкою їх прав та інтересів;
– можливість брати участь в реальному житті та управлінні університетом;
– при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
– одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо.

3. Як стати членом профспілки?
– Членом профспілки може стати будь-який студент незалежно від форми навчання (бюджет або контракт), який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, регулярно сплачує профспілкові внески і не є членом іншої профспілки.

4. Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків?
– Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України і складає:
– для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 1 % від стипендії (внески сплачуються відповідно до заяви студента до бухгалтеріі університету);
– для студентів контрактної форми навчання – 1 % від мінімальної стипендії (внески сплачуються готівкою вперед за поточний семестр);

5. На що ідуть профспілкові внески?
– На статутну діяльність профкому студентів згідно Статуту профспілки працівників освіти і науки України. А саме – на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно-спортивних заходів тощо.

Профспілка студентів

6. Що буде, якщо студент не є членом профспілки?
– Членство в профспілковій організації виключно добровільне і якщо студент або аспірант не хоче бути членом профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. Але студенти, які не є членами нашої Профспілки працівників освіти і науки України, втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом профспілки працівників освіти і науки України.

8. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?
– Ні.

9. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?
– Для отримання пільг члену профспілки необхідно звернутись до профорга своєї групи з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка до студентського санаторію-профілакторію, путівка на відпочинок тощо).

10. Чи можуть студента виключити з профспілки?
– Так, можуть. За порушення вимог Статуту профспілки працівників освіти і науки України, тобто не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів КІСумДУ, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди (в тому числі, несплату членських внесків без поважних причин протягом 3-х місяців) студент може бути виключений з членів Профспілки.

Профспілка студентів

11. Чи впливає членство в профспілці на здачу сесії?
– На здачу сесії впливає знання предмету.

12. Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від профспілки? Якщо “так”, то які?
– Так, студенти контрактної форми навчання від профкому можуть одержувати матеріальну допомогу, деякі види путівок на лікування, оздоровлення та відпочинок.

13. Чи сплачуються профспілкові внески з оплати вартості за навчання?
– Ні.

14. Що потрібне для активної участі в діяльності профспілки (куди йти, з ким розмовляти)?
– Можна звернутися до профорга групи, безпосередньо до профкому студентів, у позанавчальний відділ.

15. Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
– Так. Якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку в інституті або Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках тощо). Наказ про відрахування має обов’язково узгоджуватись з профкомом студентів університету.

Профспілка студентів

16. Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку?
– Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках або за інших обставин, не пов’язаних з успішністю. Профбюро або профком студентів обов”язково розгляне та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення або ні.

17. Які права члена профспілки?
– Члени профспілки мають право:
1. На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.
2. На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
3. На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
4. На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
5. На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
6. На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
7. Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом.
8. На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

18. Які обов’язки члена профспілки?
– Члени профспілки зобов’язані:
1. Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
2. Регулярно сплачувати членські внески.
3. Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій.
4. Виконувати рішення профспілкових органів.
5. Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
6. Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

19. Чи підконтрольний профком адміністрації університету?
Ні. Відповідно до Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профком студентів на принципах соціального партнерства співпрацює з адміністрацією універсітету по всіх питаннях, що стосуются умов навчання, проживання та побуту студентів.

20. Як профспілка може допомогти організувати дозвілля студентів?
Все залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом проводяться різноманітні спортивні та культурно-масові заходи в університеті і якщо у студента є гарна ідея, профспілка допоможе в її реалізації.

21. Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро)?
У кожній групі університету обирається (та звітується) профспілковий організатор групи (профгрупорг). Кожен рік команда профспілки студентів звітується про свою роботу за останній рік, а раз на два-три роки проводиться чергова звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може стати членом профспілки. Профспілкова організація студентів КІСумДУ відкрита для всіх.

%d bloggers like this: