РЕКЛАМА

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

У 2012 р. у Конотопському інституті СумДУ відкрито нову спеціальність «Реклама і зв’язки з громадськістю», кваліфікованих фахівців якої сьогодні гостро не вистачає вітчизняному та регіональному ринкам праці. Проаналізувавши попит роботодавців на спеціалістів у галузі реклами та public relations, керівництво Сумського державного університету дійшло висновку, що підготовка представників сучасної та затребуваної спеціальності в провідному навчальному закладі сприятиме розвитку рекламного та PR-бізнесу всього регіону.

ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ
«Реклама і зв’язки з громадськістю» – одна з нових, сучасних спеціальностей, необхідність існування якої була продиктована вимогами часу та швидким запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя. PR-менеджери, іміджмейкери, спічрайтери, менеджери з реклами та зв’язків з громадськістю, фахівці з креативних питань – далеко не повний перелік посад, які можуть займати випускники цієї спеціальності.
Кого ж сьогодні називають фахівцем у галузі реклами і зв’язків з громадськістю? Перш за все, ця людина має бути творчою, ерудованою і високоосвіченою. Але працює вона не для самоствердження й самореалізації, а для споживача, тому повинна розуміти його потреби, мати уявлення про стан ринку, знати психологію цільової аудиторії, вміти аналізувати й передбачати політику конкурентів. Адже рекламний ринок існує в певному рекламно-cоціально-культурному контексті.

РЕКЛАМА

Часи, коли у сферу реклами, покладаючись на власну інтуїцію, із різних галузей приходили талановиті люди, здатні до ризику, і працювали за методом “проб та помилок” у надії на швидке збагачення, давно минули. Сучасний рекламіст – це професіонал, який повинен поєднувати таланти фінансиста і літератора, мати відчуття стилю і бездоганний смак, володіти почуттям гумору. Адже результати його творчості інколи мають наклад сотні тисяч примірників, і реклама щодня приходить непрошеною гостею до кожного дому.
Над рекламним зверненням на різних етапах його створення – від розробки до вибору каналу – працюють десятки фахівців у цій галузі, кожен з яких виконує свою частину роботи. Наприклад, до обов’язків менеджера по роботі з клієнтами входить координування роботи всіх підрозділів рекламного агентства (креативного, продакшн, медійного, аналітичного). Через нього здійснюється зв’язок замовника з рекламним агентством. Він повинен знати законодавчу базу, що регулює рекламну діяльність, а також теорію й практику маркетингу та реклами, основи менеджменту. Дуже важливо вміти планувати й вести ділові переговори, точно формулювати завдання, а також самостійно підготувати презентацію проекту.
У сучасному світі важко знайти галузь, де сила слова проявлялася б сильніше, ніж у рекламі. Вдале рішення, оригінальний підхід, слоган, якщо він стає крилатим висловом, приносять компанії популярність, створюють стійкий образ продукту. Тільки професійно вибудувавши відносини зі споживачем, можна вплинути на його вибір.

РЕКЛАМА

Випускники спеціальності «Реклама та зв’язки з громадскістю» зможуть:
– бути кваліфікованими спеціалістами у сфері рекламної та PR-діяльності;
– керувати рекламними, PR-агентствами та прес-центрами;
– працювати рекламістоми на радіо, телебаченні та у пресі, а також в інтернет-виданнях та на вебсайтах;
– займатися створенням іміджу, медіа плануванням, брендінгом, копірайтингом;
– займатися комп’ютерним дизайном рекламної продукції;
– мати можливість продовжити навчання за кордоном.
Сфера можливого працевлаштування:
• рекламні та PR-агентства;
• відділи реклами у ЗМІ;
• дизайн-студії;
• PR-менеджемент;
• формування і створення іміджу;
• медіа планування;
• брендінг;
• інформаційно-аналітичні центри в сфері політичних і громадських рухів.
Згідно до Класифікатора професій України, випускники спеціальності «Реклама та зв’язки з громадскістю» зможуть працювати:
– Менеджером з реклами;
– Менеджером із зв’язків з громадськістю;
– Менеджером із збуту;
– Менеджером із комунікаційних технологій;
– Менеджером у видавничій діяльності;
– Менеджером у сфері надання інформації;
– Рекламістом;
– Представником з реклами;
– Дегустатором (рекламна діяльність);
– Фахівецем з комп’ютерної графіки (дизайну);
– Художник-графік телебачення;
– Фахівецем з методів розширення ринку збуту (маркетолог);
– Начальником відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю);
Торговецем (обслуговування бізнесу та реклами);
– Фахівецем із зв’язків з громадськістю та пресою;
– Демонстром товарів (рекламна діяльність).

РЕКЛАМА

«Реклама та зв’язки з громадськістю» стратегічно необхідна спеціальність, оскільки світ зараз знаходиться на порозі загальної глобалізації. Студенти, які отримують освіту фахівця з реклами та PR, матимуть величезне майбутнє. Актуальними тут є слова Брюса Бартона: “Люди рекламуватимуть свої товари завжди: і у хороші часи, і в погані. У хороші часи вони хочуть рекламувати, а у важкі часи вони мусять рекламувати”.
Для вступу на навчання за спеціальністю «Реклама і зв’язки з громадськістю» потрібні наступні сертифікати ЗНО:
1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або географія.
Якщо Ви творча та креативна особистість, яка прагне досягти життєвих та професійних вершин, не втрачайте свій шанс! На нашій спеціальності не викладають фізику, хімію і вищу математику, Ви отримаєте знання з психологічного, гіпнотичного впливу і маніпулювання!
Пропонуємо Вам отримати якісну вищу освіту з престижної спеціальності в КІСумДУ!