Склад кафедри ФЗНД

Кафедру ФЗНД очолює к.ф.-м.н. Бурик Іван Петрович. Колектив кафедри — це висококваліфіковані науково-педагогічні працівники.

Серед них такі досвідчені та визнані викладачі як к.т.н., доцент кафедри Динник О.Д., к.т.н., ст. викладач кафедри  Драч О.В., к.ф.-м.н, доцент Карпенко Ю.І., к.т.н., ст. викладач кафедри к.т.н. Грано Н.В., викладач кафедри Маслова О.В.. Пліч-о-пліч з ними працюють молоді, талановиті та перспективні викладачі Бібик М.В., Осадчий А.С., Приходько О.М., Охрименко С.В., Яшина Т.В.

Слід відзначити постійну підтримку  досвідченого професорсько-викладацького складу кафедр партнерів СумДУ. Таке поєднання енергії молодості й досвіду дає можливість розвивати навчальну та науково-дослідну роботу кафедри.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Бурик Іван Петрович – завідувач кафедри ФЗНД, кандидат фізико-математичних наук, автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, 10 статей у базі Scopus. Напрям наукових досліджень – електронне приладобудування, електрофізичні властивості гетерогенних плівкових матеріалів на основі перехідних металів. Основні дисципліни, що викладає  “Комп’ютерні технології в машинобудуванні”, “Прикладна електроніка”..

 

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплінДрач О.В. – старший викладач,кандидат технічних наук.
1995-2005 – НАУ (мех. фак.) ; 2004-2011 – ДП “Антонов” (інженер – конструктор).
Коло наукових інтересів – моделювання вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики. Основні дисципліни, що викладає “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”, “Гідравліка, гідро- та пневмоприлади”. Керівник студентського гуртка «Механік».
1384766095_48

 

Динник О.Д. – к.т.н., з 2015р. – доцент кафедри, автор 7 публікацій.Тема наукової роботи – вдосконалення якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства. У 2014 році відбувся захист кандидатської дисертації за напрямом 05.01.02 “Стандартизація, сертифікація та методичне забезпечення”. Галузь наукової й педагогічної діяльності – інженерна та комп’ютерна графіка.

 

 

Грано Н.В._1

 

Грано Н.В. – з 2006 по 2013 працювала інженером в проектно-конструкторському відділі будівельної організації «Серго» м. Конотоп. Автор 16 наукових праць, із них: 8 – статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 2 статті – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 патент України на корисну модель.  У 2015 році відбувся захист кандидатської дисертації за напрямом 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».Коло наукових інтересів – використання місцевих матеріалів та відходів промислового виробництва у будівництві, теорії твердіння мінеральних в’яжучих з урахуванням електроповерхневих властивостей і явищ. З 2017 р. – старший викладач кафедри

 

1375084776_maslova

МАСЛОВА О.В. – викладач, автор 5 публікацій. Проводить  аналітичні дослідження щодо результатів проведення ЗНО та викладає на ліцензованих підготовчих курсах КІСумДУ. Галузь наукової й педагогічної  діяльності – математика.

 

 

Барбара Н.В. – кандидат філологічних наук.

Кафедра суспільно-гуманітаних дисциплін КІСумДУ

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, аспірантуру Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мовні засоби вираження української ментальності в сучасній російській пресі». Активно займається науковою діяльністю, постійно друкується у фахових періодичних виданнях. Апробація наукових досліджень викладача здійснювалась на фахових міжнародних та Всеукраїнських конференціях (2006 – 2012 рр.). Автор 17 одноосібних наукових праць. Здійснює наукове керівництво студентами.
До сфери наукових інтересів належать мовні засоби впливу на читача в текстах сучасної преси. Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років.

1375084727_barabolikov_vm

 

БАРАБОЛІКОВ В.М. – викладач, автор 12 публікацій. Галузь наукової і педагогічної

діяльності – інформатика, програмування та інтернет-технології.

 

 

IMG_4168

КАРПЕНКО Ю.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, автор 32 публікацій. Тема наукової роботи – асимптотичне інтегрування лінійних систем диференціальних рівнянь з точками повороту. Галузь наукової  й  педагогічної  діяльності – комп’ютерні науки та програмування.

 

IMG_4213

ОСАДЧИЙ А.С. – викладач, автор 2 публікацій.

Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика.

 

 

 

 

фото 4х6 Бибик М.В

БІБИК М.В. – викладач-сумісник, автор 2 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності -комп’ютерні науки та програмування. Викладає “Інформатика. Програмування та алгоритмічні мови”, “Інформаційні технології”, “Технології WEB у сучасному приладобудуванні”.

 

 

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Охріменко С.В. викладач-сумісник
У 2009 році закінчив Сумський Державний Університет за спеціальністю «Інструментальне виробництво». У 2012 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Технологія машинобудування». Є співробітником лабораторії дослідження вибухів при Конотопському інституту СумДУ. Викладає “Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва”.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

 

 

Приходько О.М., викладач-сумісник
У 2009 році закінчив Сумський Державний Університет за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація». У 2012 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Технологія машинобудування». Аспірант. Викладає дисципліну «Деталі машин».

Яшина Т.В. – аспірант, викладач кафедри.

Поділитися