Списки зарахованих на 3 курс на мiсця бюджетного фiнансування за денною формою навчання