Співпраця між навчальними закладами

В рамках академічної мобільності, завідувач кафедри економіки і управління Дмитро Власенко був запрошений Національним транспортним університетом у якості голови екзаменаційної комісії із захисту магістерських дипломних робіт освітньої програми “Менеджмент організацій (транспортний менеджмент)”. Обговорення доповідей, цікава дискусія із питань практичної реалізації запропонованих здобувачами ідей засвідчили високий рівень їх підготовки. Обмін досвідом із колегами спорідненої кафедри є ефективним засобом підвищення якості вищої освіти.