Історія бібліотечної справи

Історія бібліотечної справи КІ СумДУ сягає сивої давнини, а саме – 16 серпня 1890 року, коли управлінням колишньої Московсько-Києво-Воронезької залізниці на ст. Конотоп було відкрито Технічне залізничне училище з трьохрічним терміном навчання.

Бібліотека училища на той час мала в наявності 36 книг на суму 173 крб. 55 коп.(для порівняння: місячна заробітна плата начальника училища була 200 крб.), більшість із яких складали підручники зарубіжних авторів.

Випускник 1907 року, начальник Конотопського колієремонтного і механічного заводу МШС Суворовцев М.І. у своїх спогадах писав: „Нелегко діставалися знання, бракувало підручників, не було наочного приладдя…”.Із тих часів до нас дійшли у прекрасному стані книги, що були видані наприкінці XIX і початку XX століття:

– Атласъ чертежей къ сочиненію. Руководство къ обученію слесарному и кузнечному ремесламъ в техническихъ железнодорожныхъ училищахъ. М.В. Охременка,1897.
– Общій обзоръ къ отчету по постройкь Китайской Восточной железной дороги(по железнодорожному предпріятію). 1897-1903. С.-П., Электро-типографія Н.Я. Стойновой,1905.
– Марченко Н. Мой Рабочій Журнал, съ 1904 по 1917гг. Екатеринослав, Типо-Литоргафія Л.И.Сатановскаго,1917.
– Расчетъ верхняго строенія путепровода 23,43 саж.1903.
– МСП. Сооруженіе Кієвъ-Ковельской жел.дор. 1900-1902. Альбом исполнительныхъ чертежей.
– Твен Марк. Похождения Финна Гекльберри.- С.-П., Книгоиздательство П.П.Сойкина, 1911.
– Полное собрание сочинений М.Е.Салтыкова (Н.Щедрина). 4-е издание (1,3,4,5,7,8,10,11,12 т.т.). С.-П., Изданіе А.Ф.Маркса, 1900.
– Энциклопедический словарь. т.т. XX, XXII. Издатели Ф.А.Брокгаузъ и И.А.Ефронъ. С. -П.,Типо-Литография И.А.Ефрона, 1897.
– Полное Собраніе Сочіненій Н.Г.Помяловского. Т.1 Приложение к журналу «Нива» на 1912. С.-П., Изданіе т-ва А.Ф.Марксъ,1912. М.В. Охременка,1897. С.-П., Электро-типографія Н.Я. Стойновой,1905.
– Марченко Н. Мой Рабочій Журнал, съ 1904 по 1917гг. Екатеринослав, Типо-Литоргафія Л.И.Сатановскаго,1917.

У липні 1917 року Конотопське нижче технічне училище було перетворено у середнє технічне училище шляхів сполучення механічної спеціальності з чотирьохрічним терміном навчання. Реорганізація учбового закладу, збільшення кількості спеціальних предметів, лабораторних занять та проектування вимагало значного поповнення бібліотеки учбовою технічною літературою. Деякі видання підручників тих часів збереглися до сьогоднішнього дня.

У 20-30-ті роки бібліотека активно поповнювалася різноманітною літературою, як навчальною, так і художньою: – Собрание сочинений Л.Сейфулиной. т.1,1929. – Збірники поезій П.Тичини. Сонячні кларнети.Плуг,1925. – Пушкин А.С. Дубровский,1926. – Животные кровопийцы и дармоеды. Из популярной библиотеки естествознания В.В.Луикевича „Начатки науки”,1928. – А.С.Пушкин, В.Казин и др. Из серии „Дешёвая библиотека классиков”,1928.

Біля п’ятдесяти книг, виданих у 1934,1935,1936,1937, 1938 та 1940 роках, збереглися у нашій бібліотеці. Це і художня, і технічна, і природничо – наукова література, а саме:
– Лирика древней Эллады в переводах русских поэтов. Из серии „Античная литература”,1935.
– Родина счастливых. Сборник стихов, посвященных выборам в Верховный Совет СРСР,1937.
– Серия книг, посвященных светилам медицины Коху, Вирхову, Парацельсу,1935.
– Путеводитель по ленинградскому зоологическому саду,1935.
– Пастернак Борис. Лейтенант Шмидт. 1905., 1937.
– Григорьев Гр. Академик М.А.Павлов, 1935.
– Лесников М. Бессемер.1934 та інші.

До свого 50-річчя (1940 р.) технікум підійшов із гідними показниками. На цей час у ньому навчалось 320 учнів. А бібліотека нараховувала 60 тисяч примірників книг.
Улітку 1941 року технікум (частково) був евакуйований у місто Сизрань, а через 11 днів після від’їзду місто Конотоп було зайнято німцями.

6 вересня 1943 року Конотоп був звільнений від німецьких загарбників. А ті, хто повернулися з евакуації, побачили рідне місто в руїнах. Сумний вигляд мав і технікум. Було пограбовано устаткування 16–ти кабінетів та лабораторій, розкрадені верстати та інструменти, знищена 60-ти тисячна бібліотека з підручниками, технічною й художньою літературою.

Після закінчення війни все треба було починати спочатку. І в переліку нових задач технікуму третім пунктом було: „…значно поповнити бібліотеку підручниками, довідковим матеріалом і художньою літературою”. Незважаючи на повоєнні складності в країні, у людей не зникло бажання читати і вчитися. Завдяки тому, що почала видаватися дешева література на дешевому папері, бібліотека технікуму стала активно поповнюватися підручниками та різноманітною літературою. У бібліотеці збереглися книги, видані у 1946, 1947, 1948 роках.

1 вересня 1974 року технікум переїхав у нове приміщення по вул. Садовій. І бібліотека зайняла майже усе ліве крило першого поверху. Абонемент розмістився у двох’ярусному сховищі, а для індивідуальної роботи читачам була надана світла та простора читацька зала. У 1997 році в результаті об’єднання з електромеханічним технікумом бібліотека поповнилася 14-ми тисячами примірників книг. А технікум став політехнічним. З ініціативи виконкому міської ради, ректорату Сумського державного університету у 2001 році було створено Конотопський інститут Сум ДУ.

Підвищення рівня учбового закладу та збільшення кількості читачів потребує від колективу бібліотеки особливої відповідальності й професіоналізму. Поповнення фонду бібліотеки здійснюється завдяки співпраці з такими видавництвами, як: „Знання”, ”Кондор”, ”Університетська книга”, ”Слово”, „Карт-бланш”, „Академія”, „ЦУЛ”, „Техніка”, „Книжкова палата” та інші. Це дає можливість поповнювати фонд найновішими підручниками та іншою сучасною літературою. Бібліотека не змогла б успішно працювати, зберігати свій фонд і розвиватися, якби цій справі не віддавали свої серця і душі співробітники бібліотеки.

З післявоєнних років і до 1973 року працювала завідувачем бібліотекою віддана своїй справі, добра, порядна людина – Ярмашова Надія Миколаївна. Багато років віддав нашій бібліотеці і Бойко Валентин Олександрович. Це був високоосвічений інтелігентний та люблячий поезію чоловік. Вже більше тридцяти років керує бібліотекою відмінний спеціаліст – Чернякова Світлана Герасимівна, а поруч перетворюють бібліотеку в інформаційний центр ще 5 досвідчених фахівців – майстрів своєї справи. На початок 2005 року фонд бібліотеки складає біля 100000 примірників, обслуговується 2500 читачів. Кожен місяць бібліотеку відвідують 7000 чоловік. Книговидавання щомісяця складає біля 22 тисяч примірників.

Історія бібліотеки продовжується!
%d bloggers like this: