Тиждень правових знань

Система виховної роботи у Конотопському інституті СумДУ організована на основі формування у кожного студента знань з правових питань; інтересу до державних законодавчих органів; прищеплення навичок правової свідомості студента; формування потреб та вмінь захищати в установленому законом порядку свої права.
Конотопський інститут СумДУ спрямовує зусилля на впровадження нових форм, підходів до організації правового виховання та правової свідомості студентів, забезпечити творчий та конструктивний підхід до організації такого виду роботи у виховному процесі.
До плану виховної роботи КіСумДУ з питань правової освіти включені такі заходи:
– зустріч з представниками правоохоронних органів;
– проведення виховних годин на всіх курсах з правової тематики ( « Держава на захисті життя і гідності людини», «Ми за здоровий спосіб життя», « Знай свої права, виконуй свої обов’я зки», « Правова відповідальність студена», «Боротьба зі шкідливими звичками», « Попередження правопорушень серед студентів»;
– проведення анкетування з правових питань;
– робота з кураторами навчальних груп;
– індивідуальна робота зі студентами та батьками.
У приміщенні інституту є такі стенди:
« Куди звернутися за допомогою»;
« Правила внутрішнього розпорядку студента».
Питання правової освіти постійно знаходиться на контролі адміністрації інституту. Правові питання також розглядаються на методичних, педагогічних нарадах та на нарадах при директорові.
З 07.10.13 до 12.10.13 у Конотопському інституті пройшов Тиждень правового виховання.

Тиждень правових знань
Тиждень правових знань

 

Обговорення нового проекту