Вирішуємо питання разом

Вирішуємо питання разом
Відбулась зустріч представників адміністрації інституту, позанавчального відділу, кураторів груп, членів парламенту та профспілкового комітету КІ СумДУ щодо організації чергування студентів у закладі
Представники студентського самоврядування презентували результати проведеного ними анкетування щодо ставлення студентів до процесу організації чергування груп у закладі, їх зауваження та пропозиції. На основі отриманих результатів відбулась жвава і продуктивна дискусія. Оговоривши наболілі питання, представники адміністрації та студентського активу дійшли згоди і окреслили найбільш раціональні шляхи організації даного процесу.
Дискусія – шлях до істини!