Вітаємо здобувача!

Вітаємо викладача кафедри економіки і управління КІСумДУ Самусь Ганну Іванівну із успішним
захистом дисертації на здобуття наукового ступіня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної
думки.

“15 березня 2017 року у спеціалізовааній вченій раді К 26.055.05 Київського
національного торговельно-економічного університету відбувся успішний
захист дисертації викладача кафедри економіки та управління КІ СумДУ
Самусь Ганни Іванівни на здобуття наукового ступіна кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної
думки. Вітаємо здобувача!”