Вступникам з дипломами технікумів та коледжів

Запрошуємо ознайомитися з правилами вступу у 2020 році, а саме: терміни подачі документів, перелік документів і складання іспитів тут детальніше

РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ
СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
3.1. Вимоги до освітнього рівня вступників
3.1.1. На навчання приймаються особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста.
3.1.2. Особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, можуть прийматись
на другий, третій курси з нормативним терміном навчання або на перший курс
(зі скороченим строком навчання на 1 або 2 роки) в межах ліцензованого обсягу за
спеціальностями.
3.1.3. Особам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, рішенням
приймальної комісії може бути перезараховано обсяг кредитів ЄКТС, отриманих
в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста, який
визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120
кредитів ЄКТС).
3.1.4. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи
можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим
строком навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за
спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за
якими здійснювався набір на перший курс.
3.1.5. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР
молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на
перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або
споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка( Електроніка, Прикладна механіка).
3.1.6. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР
молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий
чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.
3.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
3.2.1. Порядок роботи приймальної комісії:
– з 10 серпня по 05 вересня 2020 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до
18-00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний – неділя (можливий
робочий день з оголошенням на офіційному вебсайті http://vstup.sumdu.edu.ua);
45
– з 07 вересня 2020 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, без
перерви, вихідний – субота та неділя.
3.2.2. Прийом заяв і документів  за деннаою та заочною  формами проводиться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі 13 серпня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 р.   о 18-00

Проведення вступних випробувань 25 – 28 серпня 2020р.

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування не пізніше 31 серпня 2020 р;

Закінчення строку виконання вимог до зарахування за державним замовленням
(подача оригіналів) 08 вересня 2020 р. о 18-00
Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування задержавним замовленням
09 вересня 2020 р. не пізніше 12-00
Зарахування за державним замовленням 09 вересня 2020 р.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2020 р.

3.3.1. Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною та
заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у
паперовій формі.
3.3.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (диплом),
на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання.

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію ідентифікаційного номеру платника податків

і надає копії вищезазначених документів.

3.3.5. Під час прийому документів за ступенем бакалавр на перший зі
скороченим або на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання
вступник у кожній заяві зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших
поданих ним заяв, де показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу
пріоритетність. При цьому вступник може подати до п’яти заяв на місця
державного та регіонального замовлення у СумДУ. Подання заяв на конкурсні
пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
не обмежується.
Заяви, подані за однією спеціальністю за різними формами навчання не
вважаються фактом подання однієї заяви.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Поділитися