Вітаємо молодих науковців

Вітаємо молодих науковців
14 березня 2013 року на базі Шосткінського інституту СумДУ відбувся Х відкритий студентський науково-практичний семінар кафедри фундаментальних та загальнонаукових дисциплін «Хімія:наука і практика», присвячений 10-річчю створення кафедри.
Викладачі та студенти Конотопського інституту СумДУ традиційно підтримують дружні стосунки з колегами з м. Шостки. Так і в цей раз студенти Кілиб О.С., Жуков П.П. та Годунов І.М. разом з к.ф.-м.н., зав.каф. ФЗНД КІ СумДУ Буриком І.П. прийняли участь у роботі семінару з такими доповідями:

Кілиб О.С.: «Комп’ютерне моделювання впливу геометрії сопла вибухозахисного пристрою на ефективність його роботи», науковий керівник – к.т.н. О.В. Драч;
Годунов І.М.: «Обгрунтування вибору тензорезистора для вимірювання деформацій в системі локалізації вибухів метану»;
Жуков П.П.: «Установка для дослідження параметрів датчиків для систем локалізації вибухів», науковий керівник – к.т.н. О.І. Лепіхов.

Слід відмітити, що доповіді Кілиба О.С. та Жукова П.П. були відзначені грамотами за зайняті перші місця у роботі окремих секцій.

Вітаємо молодих науковців!

Вітаємо молодих науковців