Зміна розкладу занять
для студентів ФДФН Конотопського інституту СумДУ
на 25 Червня, Вівторок, чисельник
ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ
із навчальних дисциплін літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 н. р.
студентів денної форми навчання КІ СумДУ

Дата, час Викладач Група, дисципліни Ауд.
24.06.19, 10.00 Весперіс С. З. Е-71. Ціни та ціноутворення. (Троценко В.) М-61. Логістика 412

24.06.19, 10.00 Драч О. В. ТМ-61. Деталі машин (основи констр.) (Куштурний М., Кузнєцов В., Шевчун О.) ТМ-71. Теорія механізмів і машин. Теоретичні основи теплотехніки. Деталі машин (Мартиненко М., Павленко Б.) 99

24.06.19, 10.00 та 25.06.19, 10.00 Динник О. Д. ТМ-61. ВСТВ. Технолог. методи вир-ва загот. деталей машин (ВаркентинС., Вовкула А., Куштурний М., Кузнєцов В., Шевчун О., Лупішко В., БойкоО., ГрицайР., Мисник О., НечипоренкоР., СмикВ.) 402

24.06.19, 10.00 Щербина О. В. М-61. Контролінг (Семеренко В.) 114

25.06.19, 08.30 Охрименко С. В. ТМ-61. Обладнання і транспорт мех. цехів (Вовкула А., Куштурний М., Кузнєцов В., Грицай Р, Мисник О., Смик В.) 233

25.06.19, 09.00 Бурик І. П. ТМ-61. Комп. системи автоматизованої підготовки виробництва (Куштурний М., Бойко О., Грицай Р., Кондрашевський Д., Мисник О., Нечипоренко Р., Попок О, Смик В.) 410

25.06.19, 09.00 Гребеник Т. В. Е-61.Управління персоналом (СемеренкоВ.) 109

25.06.19, 09.30 Бібик В. В. ЕІ-61. Датчики нелектричних величин 247

25.06.19, 10.00 Кабанова О. Є. ТМс2-71, ЕІс2-71. Фізичне виховання. с/з

25.06.19, 10.00 Бібик М. В. ЕП,ЕІ-61. Технології WEB у сучасному приладоб.(ЛатінЯ., ДикунА., КурільчукІ., ПетрушаВ.) 258

25.06.19, 10.00 Яшина Т. В. ТМ-61. Ріжучі інструменти (Куштурний М.) 234

25.06.19, 10.00 Васильєв В.І. ЕП,ЕІ-61 Пристрої аналогової електроніки 503

25.06.19, 10.00 Кузьмін Д. В. Е-71, ЕП-71, ТМ-71. Право інтелектуальної власності 108

25.06.19, 13.00 Грано Н. В. ЕП-71, ТМ-71. Основи охорони праці та БЖД (Мартиненко М., Павленко Б., Коротич М.) 2

25.06.19, 13.00 Білоус І. В. М-61. Логістика (Шафорост В.) Е-61. Основи обліку та оподатк. (Семеренко В.) 114

26.06.19, 10.30 Власенко Д. О. Ф-61. Підприємницька діяльність (Павлов О.) 107

26.06.19, 10.00 ГричановськаТ.М ЕП,ЕІ-61. Електронні процеси в тонких шарах 507

27.06.19, 10.00 Матвієнко М.П. ЕП,ЕІ-61 Цифрова схемотехніка та ПЦЕ 503

27.06.19, 09.00 Столярчук Ю. В. ЕІс2-71. Комп. моделюв. в електроніці. Прикладна теорія комп. електроніки 504

ГрупаПара-ЗамінаАуд

Заміна аудиторій
групапараауд

Деканат