Зміна розкладу занять
для студентів ФДФН Конотопського інституту СумДУ
на 26 Червня , Пятниця , чисельник
ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ
із навчальних дисциплін літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 н. р.
для студентів денної форми навчання КІ СумДУ (за тестами на платформі Moodle)
Дата, час Викладач Група, дисципліни
26.06.20, 12.00 Бурик І.П
ЕІс2-81к Твердотільна електроніка. Технологічні основи електроніки.
ТМс2-81к Теоретичні основи теплотехніки.
ЕІс2-71к Фізика і техніка мікроелектронних приладів.
ЕІс3-71к Фізика і техніка мікроелектронних приладів.
26.06.20, 12.00 Іващенко М.М
ЕІс2-81к Охорона праці та безпека життєдіяльності.
ЕІс2-71к Приладі і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки. Приладі і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки-КР.
ЕІс3-71к Приладі і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки. Приладі і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки-КР.
26.06.20, 12.00 Приходько О.М
ТМс2-81к Деталі машин (основи конструювання) Деталі машин (основи конструювання)-КП.
27.06.20, 09.00 Динник О.Д
ТМс2-81к Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
27.06.20, 09.00 Охріменко С
ТМс2-71к Обладнання і транспорт механообробних цехів.
ТМс3-71к Обладнання і транспорт механообробних цехів.
27.06.20, 09.00 Яшина Т.В
ТМс2-71к Ріжучі інструменти. Ріжучі інструменти-КР.
27.06.20, 11.00 Маслова О.В
ТМс3-71к Математичне моделювання технологічних процесів і систем.
30.07.20, 15.00 Євтухов А.В
ТМс3-71к Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різання.
30.07.20, 15.00 Бібик М.В
ЕІс2-71к Комп'ютерні технології в електроніці. Інформаційні та веб-технології.
ЕІс3-71к Комп'ютерні технології в електроніці. Інформаційні та веб-технології.
30.07.20, 15.00 Федчун О.І
ЕІс2-71к Контрольно-вимірювальні прилади.
Доцент кафедри ФЗНД Н. В. Барбара

групапара-замінаауд

Заміна аудиторій
групапараауд

Деканат