Зміна розкладу занять
для студентів ФДФН Конотопського інституту СумДУ
на 24 Червня, Пятниця, чисельник

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ
із навчальних дисциплін літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 н. р.
студентів денної форми навчання КІ СумДУ

Дата, час Викладач Група, дисципліни

24.06.2022 11-00 Зубко К.Ю. ТМ-91 МСЕПС (Пономаренко В.О)
24.06.2022 11-00 Федчун О.І. ЕІ-91. КВП (Терещенко В.О.)

24.06.2022 10-00 Маслова О.В. ЕІ-11 Вища математика (Кроміда М).

ТМ-91 Математичне моделювання ТП і систем (Пономаренко В., Циганок А.)

24.06.2022 09-00 ГричановськаТ.М ЕІ-11 Фізика (Кроміда М)
ЕІ-91 Наноматеріали і нанотехнології в електроніці (Дзекунов М., Терещенко В, Панченко А.)

24.06.2022 09-00 Бурик І. П. ТМ-91. АУПОМР (Пономаренко В., Циганок А.,Крамаренко А., Ніженець А.)
ЕІ-01 ТОЕ (Матяш І., Олефіренко В.)
ЕІ-01 Квантові технології в комп техніці (Матяш І., Олефіренко В.)

24.06.2022 10-00 Іващенко М.М. ЕІ-01 Охорона праці та БЖД ( Олефіренко В.)
ЕІ-91. Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки (Захист КР) (Терещенко В.О., Кошель А.С., Литвиненко Е.В., Панченко А.С., Нечипоренко С.Ю.)
ЕІ-91. Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки (іспит) (Терещенко В.О., Панченко А.С., Усовець Ю.С., Шевченко М.Ю., Литвиненко Е.В., Нечипоренко С.Ю.)

27.06.2022 09-00 Матвієнко М.П. ЕІ-01 Твердотільна електроніка (Матяш І.)

27.06.2022 09-00 Охріменко С.В. ТМ-91. Обладнання і транспорт мехобробних цехів (Пономаренко В.О.)

27.06.2022 10-00 Яшина Т.В. ТМ-91 Ріжучий інструмент (Захист КР) (Пономаренко В., Циганок А.)
ТМ-91 Ріжучий інструмент (іспит) (Пономаренко В., Циганок А.)

27.06.2022 09-00 Бібик М.В. ЕІ-91. Інформаційні та веб-технології (Плутахін М.О., Терещенко В.О., Горлін З.С., Колчин Є.В., Литвиненко Е.В., Панченко А.С., Риков Д.В., Усовець Ю.С., Іващенко Я.О.)

27.06.2022 10-00 Власенко Д.О. ЕІ-91. Сучасні проблеми теорії та практики управління підприємствами (Плутахін М.О., Терещенко В.О., Горлін З.С., Колчин Є.В., Литвиненко Е.В., Панченко А.С., Усовець Ю.С..)

ГрупаПара-ЗамінаАуд

Заміна аудиторій
групапараауд

Деканат