Зміна розкладу занять
для студентів ФДФН Конотопського інституту СумДУ
на Січня , Понеділок , чисельник
ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ (проводяться ДИСТАНЦІЙНО)
із навчальних дисциплін зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 н. р.
студентів денної форми навчання КІ СумДУ

Дата, час Викладач Група, дисципліни

04.01.2022 9-00 Кузьмін Д.В. ЕІ-91 Демократія:цінності, принципи, механізми (Терещенко В.О., Панченко А.С., Риков Д.В.)
ТМ-01 Демократія:цінності, принципи, механізми (Білименко Є.С.)

04.01.2022 10-00 Кузьмін Д.В. ЕІ-01 Логіка (Матяш І.С.).

ТМ-01 Логіка (Білименко Є.С.)
04.01.2022 11-00 Кузьмін Д.В. М-81 Адміністративне право (Савченко Є.Ю., Червонящий І.І.)

ТМ-81 Адміністративне право (Бондаренко Б.О., Олешко Р.С.,Ярошенко О.О.)
04.01.2022 10-00 Бурик І. П. ТМ-91. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (Пономаренко В.О.)
ЕІ-91 Електронно променеві прилади і пристрої (Терещенко В.О.)

04.01.2022 9-00 Самусь Г.І. ТМ-91. Інноваційний менеджмент (Пономаренко В.О.)

04.01.2022 11-00 Забуга І.В. ЕІ-91 Алгоритмічні мови програмування (Терещенко В.О.)

05.01.2022 10-00 Іващенко М.М. ЕІ-81. Індикаторні і сенсорні с-ми відображення інформації (Дубік Б.Ю., Струков О.О.)

05.01.2022 9-00 Динник О.Д. ТМ-81 ТОТВД та СМ (захист КР) (Бондаренко Б.)

ТМ-91.Комп графіка та САПВ у ТМ (Пономаренко В.О.)

ТМ-91.ТОМ (Пономаренко В.О.)

ТМ-91.ТМВЗДМ (Пономаренко В.О.)

05.01.2022 10-00 Залога В.О. ТМ-91 Теорія різання (Пономаренко В.О., Козлов Я.В., Крамаренко А.Є., Ніженець А.М., Панченко В.О., Циганок А.П.)

05.01.2022 09-00 ГричановськаТ.М ЕІ-91. Твердотільна електроніка (Іспит) (Плутахін М.О., Терещенко В.О.,)

ЕІ-91. Функціональна електроніка (Плутахін М.О., Терещенко В.О.,)

05.01.2022 10-00 Весперіс С.З. ЕІ-91. Маркетинг високотехнологічної продукції (Плутахін М.О., Терещенко В.О., Панченко А.С.)

06.01.2022 9-00 ГричановськаТ.М ЕІ-91. Твердотільна електроніка (Захист КР) (Плутахін М.О., Терещенко В.О., Горлін З.С., Башук Д.С., Горонович Б.В., Дзекунов М.Д., Карнач Р.О., Колчин Є.В., Костирко В.Ю., Кошель А.С., Литвиненко Е.В., Нечипоренко С.Ю., Панченко А.С., Покрова В.О., Риков Д.В., Тарасенко І.О., Усовець Ю.С., Іващенко Я.О.)

06.01.2022 10-00 Матвієнко М.П. ЕІ-01 Сучасні проблеми електроніки (Матяш І.С.)

06.01.2022 10-00 Яшина Т.В. ТМ-01 Опір матеріалів (Білименко Є.С.)

групапара-замінаауд

Заміна аудиторій
групапараауд

Деканат