Зміна розкладу занять
для студентів ФДФН Конотопського інституту СумДУ
на 20 Грудня , Вівторок , чисельник

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ
із навчальних дисциплін зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022/2023 н. р.
студентів денної форми навчання КІ СумДУ

Дата, час Викладач Група, дисципліни
21.12.2022 9-00 Кузьмін Д.В. ЕІ-91 Правове регулювання технічних галузей (Терещенко В.О., Панченко А.С.)
21.12.2022 10-00 Кузьмін Д.В. ТМ-91 Адміністративне право (Бардаков К.О.)
21.12.2022 9-00 Іващенко М.М. ЕІ-11 ТЕЕК ( Кроміда М.Ю.)
21.12.2022 9-00 Весперіс С.З. ЕІ-01 Маркетинг високотехнологічної продукції (Матяш І.С., Фомін В.В)
21.12.2022 10-00 Весперіс С.З. ЕІ-11 Організація ІТ-бізнесу ( Кроміда М.Ю.)
21.12.2022 9-00 Охріменко С.В. ТМ-01 Гідравліка, гідро та пневмоприводи (Білименко Є.С.)
21.12.2022 9-00 ГричановськаТ.М ЕІ-01 Функціональна електроніка (Пичик Д.І.)
21.12.2022 10-00 ГричановськаТ.М ЕІ-91 Технологія тонких плівок (Терещенко В.О., Панченко А.С.)

22.12.2022 10-00 Бібик М.В. ЕІ-21 Інформатика (Кононов М.В.)
22.12.2022 09-00 ГричановськаТ.М ЕІ-01. Твердотільна електроніка (захист КР) (Бедрик, Безносенко, Воловик, Зубчонок, Матяш, Олефіренко, Пичик, Розпутний, Сучко, Фомін)
22.12.2022 09-00 Іващенко М.М. ЕІ-91. Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації (Плутахін М.О., Терещенко В.О., Панченко А.С.)
22.12.2022 10-00 Іващенко М.М. ЕІ-91. Магнітно-неоднорідні матеріали в електроніці (Плутахін М.О., Терещенко В.О., Панченко А.С.)
22.12.2022 9-00 Динник О.Д. ТМ-01 Теорія різання (захист КР) (Білименко Є.С.)
22.12.2022 10-00 Динник О.Д. ТМ-01 ТМВЗДМ (Білименко Є.С.)
22.12.2022 10-00 Матвієнко М.П. ЕІ-01 Сучасні проблеми електроніки (Кроміда, Левицький)

групапара-замінаауд

Заміна аудиторій
групапараауд

Деканат