Вітаємо учасників конференції КІСумДУ

Відбулася Науково-методична конференція Конотопського інституту СумДУ. Вітаємо юних науковців із успішним публічним захистом своїх ідей! Детальніше

Повідомляємо, що науково-методична конференція викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту СумДУ відбудеться 14 травня у стандартному (off-line) режимі. Відкриття конференції та пленарне засідання відбудуться в аудиторії 107 (адміністративний корпус) о 10-00. З 9-00 до 9-30 відбудеться реєстрація учасників. У випадку, коли участь off-lineє неможливою з різних причин, просимо повідомити про це оргкомітет конференції, надіславши відповідний електронний лист на адресу: [email protected]. У даному випадку передбачається участь у дистанційному режимі з використанням додатку «Google Meet» (відповідне посилання буде надіслане як відповідь на ваше повідомлення). Нагадуємо, що кінцевий термін подання заявок та тез доповідей – 12 травня 2021 р.

До участі в роботі конференції запрошуютьсяи викладачі та студенти вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учителі та учні шкіл, гімназій,  слухачі Малої академії наук, науковці та краєзнавці.

Планується робота секцій:

Економіка та управління;

Педагогічні, соціальні науки та психологія;

Краєзнавство та суспільні науки;

Прикладні науки про природу;

Нанотехнології та електронні інформаційні системи.

 

Для участі  необхідно подати тези доповідей які  будуть опубліковані в репозитарії СумДУ, що дозволить висвітлити актуальні наукові проблеми, популяризувати наукові розвідки, надасть можливість науковцям оприлюднити результати своїх досліджень.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Для супроводу доповідей буде використовуватись  комп’ютерна та мультимедійна техніка.

Можлива online-участь у конференції, реєстрація електронною поштою.

 

Для участі в конференції необхідно до 5 травня 2021 року надіслати до оргкомітету Заявку.

Назва файлу з заявкою: -слово «заявка» та прізвище першого автора.

Тези для публікації в збірнику: -прикріплений файл до електронного листа  Заявка на адресу оргкомітету. Назва файлу з тезами – прізвище першого автора. Один учасник може подати не більше двох тез за умови різноплановості та новизни тем.

Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету.

 

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman (кегль 11) на аркуші формату А-5 із міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

Текстові файли подаються у форматі редактора MS Word.

Оформлення тез: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); НАЗВА ТЕЗ; текстова частина; література.

Структура текстової частини тез повинна містити такі елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виклад основного матеріалу; висновки. Обсяг – до 3-5 повних сторінок.

Список використаної літератури (заголовок – «Література», вирівнювання по лівому краю, курсив) наводиться мовою оригіналу. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті. Послідовність джерел у списку повинна відповідати послідовності посилань у тексті. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Автори несуть відповідальність за правильність наведеної інформації і відсутність плагіату.

Редакційна колегія залишає за собою право в разі необхідності повертати на доопрацювання подані матеріали, скорочувати тексти тез і вносити в них редакційні правки.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

41615, м. Конотоп, пр. Миру, 24., каб. 257

ТЕЛЕФОНИ:

(05447) 2-50-95 (дод. 118); – Іващенко Максим Миколайович

(05447) 2-50-95 (дод. 109);- Барбара Наталія Вікторівна

e-mail: [email protected]