Запрошуємо на конференцію КІСумДУ

Запрошуємо взяти участь у роботі Науково-методичної конференції Конотопського інституту СумДУ і заявити про свої здобутки. Вас чекатимуть у творчій атмосфері очно або он-лайн 14 травня 2021 року.

До участі в роботі конференції запрошуютьсяи викладачі та студенти вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учителі та учні шкіл, гімназій,  слухачі Малої академії наук, науковці та краєзнавці.

Планується робота секцій:

Економіка та управління;

Педагогічні, соціальні науки та психологія;

Краєзнавство та суспільні науки;

Прикладні науки про природу;

Нанотехнології та електронні інформаційні системи.

 

Для участі  необхідно подати тези доповідей які  будуть опубліковані в репозитарії СумДУ, що дозволить висвітлити актуальні наукові проблеми, популяризувати наукові розвідки, надасть можливість науковцям оприлюднити результати своїх досліджень.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Для супроводу доповідей буде використовуватись  комп’ютерна та мультимедійна техніка.

Можлива online-участь у конференції, реєстрація електронною поштою.

 

Для участі в конференції необхідно до 5 травня 2021 року надіслати до оргкомітету Заявку.

Назва файлу з заявкою: -слово «заявка» та прізвище першого автора.

Тези для публікації в збірнику: -прикріплений файл до електронного листа  Заявка на адресу оргкомітету. Назва файлу з тезами – прізвище першого автора. Один учасник може подати не більше двох тез за умови різноплановості та новизни тем.

Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету.

 

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman (кегль 11) на аркуші формату А-5 із міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

Текстові файли подаються у форматі редактора MS Word.

Оформлення тез: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); НАЗВА ТЕЗ; текстова частина; література.

Структура текстової частини тез повинна містити такі елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виклад основного матеріалу; висновки. Обсяг – до 3-5 повних сторінок.

Список використаної літератури (заголовок – «Література», вирівнювання по лівому краю, курсив) наводиться мовою оригіналу. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті. Послідовність джерел у списку повинна відповідати послідовності посилань у тексті. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Автори несуть відповідальність за правильність наведеної інформації і відсутність плагіату.

Редакційна колегія залишає за собою право в разі необхідності повертати на доопрацювання подані матеріали, скорочувати тексти тез і вносити в них редакційні правки.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

41615, м. Конотоп, пр. Миру, 24., каб. 257

ТЕЛЕФОНИ:

(05447) 2-50-95 (дод. 118); – Іващенко Максим Миколайович

(05447) 2-50-95 (дод. 109);- Барбара Наталія Вікторівна

e-mail: kisumdu_conf@ukr.net

%d bloggers like this: