Запрошуємо на науково-методичну конференцію

Вітаємо майбутніх учасників конференції  та запрошуємо до щорічної зустрічі  16 червня 2022 року, де  Ви зможете долучитися до світу науки! Детальніше…

Повідомляємо, що науково-методична конференція викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту СумДУ відбудеться 16 червня у on-line режимі. Відкриття конференції та пленарне засідання відбудуться  о 9-00. Адреса оргкомітету конференції: [email protected]  Пленарне засідання буде у дистанційному режимі з використанням додатку «Google Meet» (відповідне посилання буде надіслане заздалегідь).

До участі в роботі конференції запрошуютьсяи викладачі та студенти вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учителі та учні шкіл, гімназій,  слухачі Малої академії наук, науковці та краєзнавці.

Для участі  необхідно подати тези доповідей які  будуть опубліковані в репозитарії СумДУ, що дозволить висвітлити актуальні наукові проблеми, популяризувати наукові розвідки, надасть можливість науковцям оприлюднити результати своїх досліджень.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

На online-участь у конференції, реєстрація електронною поштою.

Для участі в конференції необхідно  надіслати до оргкомітету Заявку.

Назва файлу з заявкою: -слово «заявка» та прізвище першого автора.

Тези для публікації в збірнику: -прикріплений файл до електронного листа  Заявка на адресу оргкомітету. Назва файлу з тезами – прізвище першого автора. Один учасник може подати не більше двох тез за умови різноплановості та новизни тем.

Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету.

Учасники додають до тез скан перевірки на плагіат поданого тексту тез у будь-якій відповідній програмі.

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman (кегль 11) на аркуші формату А-5 із міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

Текстові файли подаються у форматі редактора MS Word.

Оформлення тез: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); НАЗВА ТЕЗ; текстова частина; література.

Структура текстової частини тез повинна містити такі елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виклад основного матеріалу; висновки. Обсяг – до 3-5 повних сторінок.

Список використаної літератури (заголовок – «Література», вирівнювання по лівому краю, курсив) наводиться мовою оригіналу. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті. Послідовність джерел у списку повинна відповідати послідовності посилань у тексті. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Автори несуть відповідальність за правильність наведеної інформації і відсутність плагіату.

Редакційна колегія залишає за собою право в разі необхідності повертати на доопрацювання подані матеріали, скорочувати тексти тез і вносити в них редакційні правки.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

41615, м. Конотоп, пр. Миру, 24., каб. 257

ТЕЛЕФОНИ:

(05447) 2-50-95 (дод. 118); – Іващенко Максим Миколайович

e-mail: [email protected]