Бібліотека КІСумДУ

В бібліотеці :
міститься фонд із 100 тис. документів: книги, наукові журнали, ГОСТи, патенти, звіти про наукову діяльність, автореферати тощо.
створено читальний зал з відкритим доступом до всіх видів інформаційних ресурсів (понад 10 тисяч) документів на традиційних носіях, CD, з робочих місць підключених до Інтернет.
реалізований доступ до електронних копій підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, технічних документів тощо;
реалізований доступ до Електронного каталогу з локальної мережі інституту та мережі Інтернет;
оновлена бібліотечна частина сайу, яка дозволяє користувачам орієнтуватися в її інформаційному просторі через Інтернет. Надаються можливості: знайомитися з бюлетенем нових надходжень, стрічкою новин, структурою, та ін.
• доступ до ресурсів в бібліотеці забезпечують 5 робочих місць та зона бездротового wi-fi доступу до Інтернет.
• створені реальні умови для використання ресурсів бібліотеки безпосередньо на робочому місці – у спільній мережі 145 комп’ютерів, 6 комп’ютерних класів.

Інститут має доступ до фондів СумДУ, який забезпечує європейський стандарт інформаційної підтримки його науково-освітньої діяльності.

Бібліотечно-інформаційна система університету – організована таким чином, що з кожного робочого місця є можливість доступу до необхідної інформації через сайт Центральної бібліотеки (www.library.sumdu.edu.ua)

Бібліотека забезпечена найсучаснішим обладнанням для роботи з інформацією.

Бібліотека КІСумДУ

Розвиток будь-якої бібліотеки, як і будь-якої установи, залежить від людей які в ній працюють, адже саме вони вкладають свій труд, знання, творчі здібності. На цій ниві самовіддано працюють:
Зав. бібліотекою КІСумДУ – Чернецька Надія Олексіївна
Амеліна Тетяна Володимирівна
Ющенко Валентина Петрівна
Яксон Олена Вікторівна
Зав. бібліотекою ПТКІСумДУ Скоробагата Л.Б.