Наукова робота

Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю.
Для НДДС вищих навчальних закладів характерним є єдність цілей і напрямків навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та позааудиторний час.

ivash

Очолює наукову роботу та інноваційну діяльність в інституті  к.ф-м.н. Іващенко Максим Миколайович. В стінах Конотопського інституту СумДУ здійснюється НДДС за певними напрямками і викладацький колектив прагне залучити до неї талановиту молодь. В процесі навчання студентами виконуються лабораторні, практичні, контрольні роботи, що містять елементи проблемного пошуку; типові завдання дослідницького характеру в період виробничої практики; готуються реферати з наукових проблем у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу. НДДС поза навчальним процесом передбачає участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих лабораторій.Серед таких проблемних груп у нашому навчальному закладі слід виділити:
— студентів 2-го та 3-го курсів що працюють над встановленням властивостей тонких металевих плівок;
— студентів що працюють над промисловим застосуванням мікроконтролерів;
— студентів що вивчають закономірності вибухів газових середовищ та способів придушення вибухів;
— студентів що працюють над економічними проблемами регіону та проблемами забрудненням навколишнього середовища;
— створення програмних засобів в тому числі навчальних та комп’ютерних мереж;
— реалізації проектів самоврядування і громадянського виховання.
Ця інтелектуальна праця допомагає студентам набути знань, умінь і відповідних навичок та реалізувати себе під час дипломного проектування.

Науково-методична конференція Конотопського інституту СумДУ
– напрямки роботи секцій:
— Економічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення;
— Сучасні аспекти теорії та практики менеджменту;
— Використання сучасних комп’ютерних технологій;
— Інформаційно-вимірювальні технології;

— Екологізація виробництва, ресурсозбереження
— Нанотехнології та автоматика;
— Педагогіка та методика викладання
— Журналістика та філологія;
— Краєзнавство та культурологія.

Науково-методична конференція Конотопського інституту СумДУ:
напрямки роботи секцій
– Економічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення;
– Сучасні аспекти теорії та практики менеджменту;
– Використання сучасних комп’ютерних технологій;
– Інформаційно-вимірювальні технології;
– Екологізація виробництва, ресурсозбереження;
– Нанотехнології та автоматика;
– Педагогіка та методика викладання;
– Журналістика та філологія;
– Краєзнавство та культурологія.

 

konfНаукова робота

Публікаційна активність викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Конотопського інституту СумДУ

Викладачами, співробітниками, аспірантами та студентами Конотопського інституту СумДУ станом на 2016 рік опубліковано більше 2,2 наукових робіт, серед них – більше 500 наукових статей у фахових виданнях України, та близько 40 статей, що обліковуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science

publ

perel

Напрями наукових досліджень КІ СумДУ

Напрями наукових досліджень КІ СумДУ

Підготовка науково-педагогічних кадрів інституту здійснюється через аспірантуру університету. З часу існування інституту захищено 17 дисертацій, 8 працівників отримали вчені звання. У аспірантурах навчається 9 штатних співробітників і 10 випускників інституту.

Наукова тематика

  1. Історико-культурологічні дослідження Сумщини (керівник – Кузьмін Д.В.);
  2. Удосконалення механізму управління діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання (керівник – Власенко Д.О.);
  3. Автоматизація виробничих процесів та програмування мікроконтролерних систем (керівник – Бурик І.П.);
  4. Удосконалення систем локалізації вибухів метану та вугільного пилу (керівник – Іващенко М.М.);
  5. Структурні, оптичні, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових структур, придатних для приладового використання у спінтроніці та геліоенергетиці (керівник – Гричановська Т.М.);
  6. Вплив реалізації ступеневої освіти на методику викладання у ВНЗ (керівник – Гребеник Т.В.).
Наукові розробки інституту, що пропонуються до впровадження:
Наукова робота

1. Система автоматичного керування дорожнім рухом;
2. Датчик полум’я вибуху метано-повітряної суміші;
3. Методична бібліотека навчального закладу;
4. Модель оптимізації транспортних перевезень;
5. Керівництво виховним процесом у ВНЗ;
6. Система дистанційного контролю СДК-2.