Рада з якості

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Враховуючи важливість організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої сфери, необхідність підвищення якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання, удосконалення механізмів та процедур забезпечення якості освіти та подальшого розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, а також на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині формування ефективної організаційної структури означеної системи наказом ректора СумДУ від 13.11.2015 № 1023-І в Конотопському інституті було створено «Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти».

Склад Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Конотопського інституту СумДУ:

БАРБАРА Н. В. – голова Ради, доцент кафедри ФЗНД;

БІБИК В.В. – директор КІ СумДУ;

КУЗЬМІН Д.В. – директор Центру заочної та дистанційної форм навчання, старший викладач кафедри економіки і управління;

ІВАЩЕНКО М.М. – старший викладач кафедри електронних приладів і автоматики;

ВЕСПЕРІС С.З. – доцент кафедри економіки і управління;

ВЛАСЕНКО Д.О. – завідувач кафедри економіки і управління;

БУРИК І.П. – завідувач кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін;

ГРИЧАНОВСЬКА Т.М.- завідувач кафедри електронних приладів і автоматики;

ДИННИК О.Д. – ст.викладач кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін;

РАДЧЕНКО А.В. – голова студентського парламенту інституту;

СТЕЦЕНКО Є.О. – віце-президент із зовнішньої інформації.