Абітурієнту

 

Конотопському інституту Сумського державного університету – 14 років!

Конотопський інститут Сумського державного університету (КІСумДУ) створений 8 червня 2001р. як структурний підрозділ СумДУ, до складу якого тоді увійшли Навчально-консультаційний пункт СумДУ у м. Конотоп і Конотопський політехнічний технікум.
Утвердженню інституту в освітньому просторі сприяли як потреба часу, коли всерйоз постала проблема підготовки кадрів вищої кваліфікації в місті та ентузіазм та наполегливість ряду установ і організацій і керівництва міста створити саме такий навчальний заклад.
З першого дня розбудову інституту очолив Бібик Віталій Володимирович: «Для співробітників і студентів, які пов’язали свою долю з інститутом, цей день є дійсно святковим, з нього починається відлік нашої нової історії.»
Десять років – не такий великий період, щоб робити завершальні висновки. Але відбулось головне – інститут голосно заявив про себе, став у рівень, а з деяких позицій навіть випередив чимало старших за віком вузів.
За час свого існування інститут перетворився на сучасний вищий навчальний заклад, що має у своєму складі факультет денної форми навчання, у складі якого успішно функціонує 5 кафедр, дві з яких є випускаючими, Центр заочної та дистанційної форми навчання, Політехнічний технікум КІ СумДУ, Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ.
В інституті працює злагоджений колектив, якій постійно поповнюється досвідченими кадрами. У числі науково-педагогічних працівників із науковими ступенями і вченими званнями 2 доктори та 18 кандидатів наук. У вузі продовжується динамічне формування наукової складової. Сім викладачів інституту навчається в аспірантурах академічних установ та інших ВНЗ. Над докторськими дисертаціями працює 2 викладачі, 5 закріплено здобувачами. Науковці університету мають серйозні напрацювання в галузі безпеки шахтного виробництва та автоматики. Сьогодні вони працюють над впровадженням у серійне виробництво власних розробок, отриманням належного економічного ефекту.

Абітурієнту

В інституті здійснюється підготовка студентів із 15 спеціальностей як за денною так і за заочною формою навчання, впроваджується дистанційна форма навчання. Термін навчання на базі Конотопського інституту – від одного до семи семестрів за денною формою з переводом на подальше навчаеея до Сумського державного університету, та до отримання диплому бакалавра – за заочною формою. Бажаючі мають можливість продовжити навчання в СумДУ для отримання дипломів спеціаліста та магістра. Працюють групи із післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації, довузівської підготовки. Навчання здійснюється за навчальними планами СумДУ. Розроблені інтегровані навчальні плани, що дозволяє випускникам технікумів вступати одразу на ІІ або ІІІ курс інституту, в залежності від обраної спеціальності. Прийом здійснюється на умовах бюджетного фінансування і на контрактній основі.
На сьогодні інститут забезпечує викладання 123 навчальних дисциплін, в тому числі 14 – за вибором. Діють наскрізні програми комп’ютерної, економічної підготовки; забезпечуються сучасні умови для належного оволодіння студентами іноземними мовами. Студенти і викладачі мають можливість отримувати різноманітну інформацію з мережі Internet.
До послуг студентів КІ СумДУ – 6 комп’ютерних класів, облаштовані навчальні аудиторії, бібліотечно-інформаційний комплекс, укомплектований найновішою літературою (біля 100 тисяч примірників), затишна читальна зала з доступом до світової мережі.
На сьогодні в інституті розпочато розроблення стратегії розширення спектру напрямів підготовки фахівців. Якщо в перші роки за денною формою навчання студенти отримували освіту в м. Конотопі лише 1 або 2 роки, а потім продовжували навчання в СумДУ, то зараз вже створені випускаючі кафедри за спеціальностями економічного спрямування, менеджменту, електронних приладів та пристроїв, що дозволяє навчатись в м. Конотопі до отримання кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
У 2010 р. ЦЗДФН розпочав підготовку за спеціальністю “Інформатика” за скороченим терміном навчання для випускників технікумів. Наголос робиться на відкриття новітніх спеціальностей, фахівці яких зможуть знайти своє місце в житті і реалізувати свої здібності. У 2011 р., після створення кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, на базі інституту відкрито нову спеціальність – «Журналістика».
Науково-дослідницька діяльність студентів поза навчальним процесом передбачає участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих лабораторій, серед яких слід особливо виділити тематику лабораторії «Систем виявлення вибухів», «Оптоелектроніки», що займаються господарчо-договірними роботами як для рідного міста так і для держави (системи автоматичного регулювання та запобігання вибухів.
Для узагальнення та обміну науковим досвіду в інституті проводяться науково-методичні конференції, які вже стали традиційними. Так 28 квітня 2011 р. відбулась VIII щорічна науково-методична конференція, у якій взяли участь понад 200 учасників з навчальних закладів Києва, Сум та північно-східного регіону України.
Інститут має повністю сформовану управлінську структуру з розвиненою системою студентського самоврядування та профспілкової роботи. У навчальному закладі створюються необхідні умови для відпочинку, спорту та організації дозвілля.
Цікавим і насиченим є студентське життя. Унікальність наших студентів в тому, що вони не тільки самостійно організують власне дозвілля, а й ведуть за собою молодь міста. У 2006 р. була створена молодіжна організація “Новий час”, яка активно бере участь і перемагає у праві отримувати гранти та реалізовувати проекти в регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах; співпрацює з Корпусом Миру, бере на себе обов’язок тимчасового працевлаштування та оздоровлення студентів. Так щорічно відпочивають та працевлаштовуються близько 250 студентів з м. Київ, Харків, Чернігів, Суми, автономної республіки Крим,тощо.
Завдяки зусиллям відділу позанавчальної та виховної роботи успішно виходить у світ газета «Сучасник», створений сайт організації «Новий час».
За роки свого існування інститут подарував путівку у життя тисячам студентів. Його випускники керують в органах державної влади, іноземних представництвах, підприємницьких установах, юридичних фірмах або просто відповідально працюють.
Але й сьогодні навчальний заклад розбудовується. Ремонтують і переобладнують навчальні аудиторії, з’являються нові кабінети, поповнюють фонди бібліотеки не тільки друкованими, а й електронними виданнями, облаштовується територія інституту, спортивні майданчики, гуртожитки, їдальні.
Отже наш інститут має серйозні досягнення на шляху подальшої розбудови й утвердження в числі кращих навчальних закладів області.

Поділитися