Конференція

У відповідності до наказу Ректора № 279-І від 01.04.2010 р. «Про затвердження квот складу Зборів та Загальних зборів трудових колективів і Вчених рад інститутів, коледжів та технікумів» затверджено склад Зборів трудового колективу:
– Науково-педагогічні працівники – 27 осіб
– Виборні представники осіб, що навчаються (в тому числі за посадами на які обрані) – 4 особи
– Виборні працівники інституту або його структурних
підрозділів – 4 особи

Всього: 35 осіб