Навчальна робота

В інституті здійснюється підготовка студентів із 7 спеціальностей за денною формою навчання та із 9 – за заочною. Термін навчання на базі Конотопського інституту – від трьох до восьми семестрів за денною формою (на старших курсах – на базі Сумського державного університету), та до отримання диплому бакалавра (5 років) – за заочною формою. Бажаючі мають можливість продовжити навчання в СумДУ для отримання дипломів спеціаліста та магістра. Працюють групи із післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації, довузівської підготовки. Навчання здійснюється за навчальними планами СумДУ. Розроблені інтегровані навчальні плани, що дозволяє випускникам технікумів вступати одразу на ІІ або ІІІ курс інституту, в залежності від обраної спеціальності. Прийом здійснюється на умовах бюджетного фінансування і на контрактній основі.  Навчальну роботу за денною формою навчання організовує деканат, яким опікується Барбара Наталія Вікторівна к.філ.н., доцент

barbara

навчально-організаційні питання – зона відповідальності  Весперіс Світлани Зієдонисівни, к.е.н.,доцента.

vesperis
За заочною формою навчання навчальну роботу організовує директор центру заочної і дистанційної форми навчання Кузьмин Дмитро Володимирович.
kuzmin
Важливими напрямом діяльності є цільова підготовка спеціалістів на замовлення підприємств. Протягом усього терміну навчання студенти, які мають цільовий договір, проходять поглиблену підготовку за напрямами, визначеними замовником фахівця.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладачами (кандидати наук, доценти, викладачі вищої категорії), багато з яких є авторами сучасних наукових розробок, мають досвід роботи на виробництві. Підвищення кваліфікації здійснюється через навчання в аспірантурах, магістратурах провідних ВНЗ Києва, Сум; участь у наукових конференціях, семінарах.
Вивчається близько 123 навчальні дисципліни, в тому числі 14 – за вибором. Діють наскрізні програми комп’ютерної, економічної підготовки; забезпечуються сучасні умови для належного оволодіння студентами іноземними мовами. Студенти і викладачі мають можливість черпати різноманітну інформацію з мережі Internet.

Навчальна робота

До послуг студентів СумДУ – 5 комп’ютерних класів, облаштовані навчальні аудиторії, бібліотека, укомплектована найновішою літературою (біля 100 тисяч примірників), затишна читальна зала.
З метою підвищення контролю за якістю знань студентів в інституті вводиться модульно-рейтингове оцінювання, проводяться атестації з усіх дисциплін. З кожною групою студентів денної форми навчання працює куратор, який здійснює виховну роботу, підтримує зв’язок із батьками, контролює навчання. Зазначені форми роботи дозволяють забезпечити якість освітнього процесу, гарантувати високу кваліфікацію фахівців.