Виховна робота

Студентський вік є періодом пошуків самоствердження і самостійності, вдосконалення і формування соціальної зрілості, розвитку мислення і образу поведінки, тобто періодом, який суттєво впливає на подальші роки життя. Це особливий вік, за чарівністю та привабливістю якого проглядаються труднощі і протиріччя бурхливого процесу розвитку особистості. За сучасних умов держава відводить вихованню важливе місце та провідну роль у формуванні здорового способу життя студентської молоді та її патріотичного виховання.
Тому система виховної роботи в закладі має пріоритетне значення.

Кoнцепція виховної роботи