ЦЗДФН – Спеціальності

У Центрі заочної та дистанційної форми навчання у можна отримати вищу освіту з таких спеціальностей:

Економіка. Підготовка фахівців у галузі планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Випускники працюють у планово-економічних підрозділах промислових та комерційних підприємств, інноваційних компаніях, здійснюють аналіз ефективності впровадження проектів, нової техніки, технологій, систем оплати праці та інше.

Фінанси, банківська справа та страхування. Підготовка фахівців у галузі фінансово-господарської діяльності для підприємств різних форм власності. Випускники працюють у банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податкової та митної служб.

Менеджмент. Підготовка фахівців у галузі організаційно-управлінської діяльності підприємств, організацій та державних установ, вдосконалення структур і методів управління, логістика матеріальних та інформаційних потоків, загального управління проектами з використанням сучасних інформаційних технологій. Випускники працюють у структурах управління підприємств, проектних організацій, державних та комерційних установах.

Електроніка. Підготовка інженерів для роботи на промислових підприємствах та в наукових і науково-дослідних установах, де використовуються електронно-мікроскопічні, мас-спектрометричні та інші методи аналізу твердих тіл, застосовуються електронні, іонно-плазмові, вакуумні та ультразвукові технології, мікросенсори, опто- та наноелектронні прилади.

Прикладна механіка. Підготовка інженерів-механіків, які володіють комп’ютерною технікою, знанням технології та обладнання, економічними знаннями. Випускники можуть залучатися до наукової та викладацької роботи і працювати на підприємствах машинобудування та багатьох інших.

%d bloggers like this: