Розклад екзаменацiйноi сесii на 6 семестр гр. ЕПз-61к,ТМз-61к 15.06-20.06.2019р