rozklad-nastanovchoyi-sesiyi-na-7-semestr-gr-epz-31k-tmz-31k-24-09-07-10-2016n-r