Конференція

Запрошуємо взяти участь у конференції!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної науково-методичної конференції викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту СумДУ, яка відбудеться 18 травня 2017 року в Конотопському інституті СумДУ.

До участі в роботі конференції запрошуються:

·         викладачі та студенти вищих навчальних закладів (у тому числі технікумів та коледжів);

·         учителі та учні шкіл, гімназій, училищ;

·         слухачі МАН;

·         науковці

Планується робота секцій:

 1. Економіка та управління (підсекції: економіка, фінанси, управління).
 2. Культурологія, філологія.
 3. Краєзнавство і право.
 1. Математика, інформатика та захист інформації.
 1. Прикладні науки про природу
 1. Нанотехнології та електронні прилади.
 1. Педагогіка, психологія та методика викладання.

 

За підсумками конференції будуть опубліковані тези доповідей у збірнику КІ СумДУ та розміщені в репозитарії СумДУ, що дозволить висвітлити актуальні наукові проблеми, популяризувати наукові розвідки, надасть можливість науковцям оприлюднити результати своїх досліджень.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для супроводу доповідей буде використовуватись  комп’ютерна та мультимедійна техніка.

Можлива online-участь у конференції, реєстрація електронною поштою.

 

Участь у конференції

Для участі в конференції необхідно до 7 травня 2017 року (включно) подати (надіслати) до оргкомітету:

 1. Заявку. Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора.
 2. Тези для публікації в збірнику: один роздрукований екземпляр тексту, а також електронну версію на цифрових носіях або прикріпленим файлом до електронного листа на адресу оргкомітету. Назва файлу з тезами – прізвище першого автора. Один учасник може подати не більше двох тез за умови різноплановості та новизни тем.

Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету.

Адреса для відправлення: [email protected]

Вимоги до оформлення тез:

 1. Тези повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman (кегль 11) на аркуші формату А-5 із міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.
 2. Текстові файли подаються у форматі редактора MS Word.
 3. Оформлення тез: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); НАЗВА ТЕЗ; текстова частина; література.
 4. Структура текстової частини тез повинна містити такі елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виклад основного матеріалу; висновки. Обсяг – до 3 повних сторінок.
 5. Список використаної літератури (заголовок – «Література», вирівнювання по лівому краю, курсив) наводиться мовою оригіналу. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті. Послідовність джерел у списку повинна відповідати послідовності посилань у тексті. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 6. Автори несуть відповідальність за правильність наведеної інформації.
 7.  Редакційна колегія залишає за собою право в разі необхідності повертати на доопрацювання подані матеріали, скорочувати тексти тез і вносити в них редакційні правки.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

41615, м. Конотоп, пр. Миру, 24., каб. 401.

ТЕЛЕФОНИ:

(05447) 2-50-95 (дод. 118); +380984302003 – Іващенко Максим Миколайович,

(05447) 2-50-95 (дод. 109); +380982339938 – Барбара Наталія Вікторівна

Факс.: (05447) 2-51-71

e-mail: [email protected]