Куратори груп

Куратор навчального закладу. Завдання та обов’язки:

1. Здійснює персональний контроль за дотримання студентами Положення інституту та інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
2. Обирає адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку студентів, підвищення їх культурного рівня.
3. Постійно підтримує професійний рівень, загальну культуру; дотримується педагогічної етики, поважає гідність студента, забезпечує захист від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю стверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.
4. Відвідує студентів за місцем їх проживання, вивчає умови їх побуту.
5. Виховує свідоме ставлення до навчання, праці, обраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу до законів України.
6.Сприяє формуванню демократичного світогляду, національної свідомості, громадської позиції, високих моральних якостей.
7. Організовує проведення виховних, інформаційних годин, зборів та інших виховних заходів, сприяє організації студентського самоврядування в групі.
8. Сприяє участі студентів в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях; заохочує студентів групи до науково-дослідної роботи, занять у предметних гуртках, клубах за інтересами.
9. Веде облік та аналіз успішності та відвідування навчальних занять студентами групи.
10. Своєчасно інформує адміністрацію та навчально-організаційний відділ КІ СумДУ в разі виявлення відхилень у здоров’ї студента.
11. Координує дії студентів групи по чергуванню в КІ СумДУ (згідно з графіком, затвердженим директором).
12.Підтримує постійний зв’язок з батьками студентів.
13. Не менше двох разів на рік (на початку та в кінці навчального року) проводить інструктажі з правил дорожнього руху, поведінки на відкритих водоймах, масових культурно-розважальних заходах.
14. Веде встановлену в інституті документацію куратора групи.

Куратор навчальної групи має право:

1. Відвідувати навчальні заняття, іспити, захисти курсових та дипломних проектів.
2. Подавати заступникам директора інституту пропозиції щодо заохочень студентів і стягнень.
3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи.
4. Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту студентів.
5. Захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного законодавства.
6. Виявляти соціально-педагогічну ініціативу, обирати форми, методи, засоби роботи зі студентами.
7. Отримувати матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні завдань, покладених на нього.

Куратор навчальної групи несе відповідальність за:

1. Стан навчально-виховної роботи в групі, за успішність, дисципліну, відвідування студентами занять, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, участь студентів у громадському житті закладу.
2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю студента. Куратор може бути звільнений з просади у відповідності до чинного законодавства України і Закону України «Про освіту».
3. За виконання посадових обов’язків у відповідності з даною інструкцією і законодавчими актами.

Куратор груп І курсу М-01к, ІV курсу Е-71к, Пс2-71к – кандидат економічних наук, старший викладач ЦИГАНЕНКО Олена Василівна (каб. 415)

Куратор груп ІІ курсу П-81к, М-81к, М-91, Ф-91 – кандидат економічних наук, старший викладач САМУСЬ Ганна Іванівна (каб. 413)

Куратор груп Куратор груп ЕІ-71к, ЕІс2-71к, Еіс3-71к (ІVкурс) – фахівець деканату денної форми навчання, викладач-сумісник ФЕДЧУН Олена Іванівна (каб. 400)

федчун

Куратор груп ТМ-71к (ІV курс), ТМ-91к, ТМc2-91к (ІІ курс) – кандидат технічних наук, старший викладач ДИННИК Оксана Дмитрівна (каб. 402)

Куратор груп ЕІ-81к, ЕІс2-81к, ТМс2-81к, Тмс3-81к (ІІІ курс) – методист Центру заочної та дистанційної форм навчання КІ СумДУ, викладач-сумісник СОЛОВЙОВА Тетяна Миколаївна (каб. 116)

Куратор груп ЕІ-01к, ТМ-01к (І курс), ЕІ-91к (ІІ курс) – фахівець Центру заочної та дистанційної форм навчання КІ СумДУ, викладач-сумісник МАРУСЕНКО Анна Віталіївна (каб. 117)

%d bloggers like this: