Куратори груп

Куратор навчального закладу

Завдання та обов’язки:

1. Здійснює персональний контроль за дотримання студентами Положення інституту та інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
2. Обирає адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку студентів, підвищення їх культурного рівня.
3. Постійно підтримує професійний рівень, загальну культуру; дотримується педагогічної етики, поважає гідність студента, забезпечує захист від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю стверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.
4. Відвідує студентів за місцем їх проживання, вивчає умови їх побуту.
5. Виховує свідоме ставлення до навчання, праці, обраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу до законів України.
6.Сприяє формуванню демократичного світогляду, національної свідомості, громадської позиції, високих моральних якостей.
7. Організовує проведення виховних, інформаційних годин, зборів та інших виховних заходів, сприяє організації студентського самоврядування в групі.
8. Сприяє участі студентів в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях; заохочує студентів групи до науково-дослідної роботи, занять у предметних гуртках, клубах за інтересами.
9. Веде облік та аналіз успішності та відвідування навчальних занять студентами групи.
10. Своєчасно інформує адміністрацію та навчально-організаційний відділ КІ СумДУ в разі виявлення відхилень у здоров’ї студента.
11. Координує дії студентів групи по чергуванню в КІ СумДУ (згідно з графіком, затвердженим директором).
12.Підтримує постійний зв’язок з батьками студентів.
13. Не менше двох разів на рік (на початку та в кінці навчального року) проводить інструктажі з правил дорожнього руху, поведінки на відкритих водоймах, масових культурно-розважальних заходах.
14. Веде встановлену в інституті документацію куратора групи.

Куратор навчальної групи має право:

1. Відвідувати навчальні заняття, іспити, захисти курсових та дипломних проектів.
2. Подавати заступникам директора інституту пропозиції щодо заохочень студентів і стягнень.
3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи.
4. Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту студентів.
5. Захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного законодавства.
6. Виявляти соціально-педагогічну ініціативу, обирати форми, методи, засоби роботи зі студентами.
7. Отримувати матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні завдань, покладених на нього.

Куратор навчальної групи несе відповідальність за:

1. Стан навчально-виховної роботи в групі, за успішність, дисципліну, відвідування студентами занять, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, участь студентів у громадському житті закладу.
2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю студента. Куратор може бути звільнений з просади у відповідності до чинного законодавства України і Закону України «Про освіту».
3. За виконання посадових обов’язків у відповідності з даною інструкцією і законодавчими актами.

Куратор І курсу – старший викладач ЗУЄНКО Тетяна Миколаївна (каб. 501)

Куратор груп Е-41к, ЕП-41к – фахівець деканату факультету денної форми навчання ЛИСТОПАД Світлана Вікторівна (каб. 400)

DSC_0022

Куратор групи ТМ-41к – фахівець кафедри ВЕГЕРА Марина Валентинівна (каб. 407)

Куратор груп ЕП-31, 32к – к.т.н., викладач ІВАЩЕНКО Максим Миколайович (каб. 257)

ivash

Куратор груп Е, Ф-31к, ІН-31к – фахівець деканату, викладач-сумісник ЦИГАНКОВА Любов Анатоліївна (каб. 403)

DSC_0017(1)

Куратор груп ТМ-31, 32к – к. т. н., доцент кафедри ДИННИК Оксана Дмитрівна (каб. 402)

1384766095_48

Куратор груп Е-21к, М-21к, Ф-21к, ЕП-21к – к.е.н, доцент ВЕСПЕРІС Світлана Зієдонисівна (каб. 412)

vesperis

Поділитися