Напрямки наукових досліджень кафедри ФЗНД

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплінНапрями науково-дослідної роботи кафедри у 2016-2019 рр.:

  • 0116U004164 “Автоматизація виробничих процесів та програмування мікроконтролерних систем”;
  • 0116U004167 “Удосконалення систем локалізації вибухів метану та вугільного пилу”;
  • 0116U004166 “Фазовий склад, електрофізичні властивості металевих та напівпровідникових плівкових структур, придатних для приладового використання”.
%d bloggers like this: