Напрями наукових досліджень кафедри ТіУ

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплінНауково-дослідна робота кафедри:

  • «Підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження методів моделювання технологічних процесів обробки матеріалів» – вивчення та застосування інструментарію  комп’ютерного моделювання для підвищення ефективності технологічних процесів виготовлення деталей та складання машин шляхом вдосконалення методів обробки конструкційних матеріалів, технологічного устаткування та оснащення, засобів автоматизації виробництва, систем якості організації та методики викладання технічних дисциплін.
  • 0116U004164 “Автоматизація виробничих процесів та програмування мікроконтролерних систем”;
  • 0116U004167 “Удосконалення систем локалізації вибухів метану та вугільного пилу”;
  • 0116U004166 “Фазовий склад, електрофізичні властивості металевих та напівпровідникових плівкових структур, придатних для приладового використання”.
%d bloggers like this: